Over de seneste 10 år har jeg investeret i mange spændende virksomheder. Her er en liste med over 200 af spørgsmål jeg typisk stiller inden jeg investerer. Forhåbentlig vil du kunne finde dem nyttig og interessante uanset om du er på vej til at starte en forretning op, investere eller allerede driver en virksomhed 🙂

Spørgsmål til investering

Konceptet

 • Forklar konceptet på 15 ord eller mindre
 • Hvad gør konceptet unikt?
 • Er der en forretningsplan?
 • Hvordan tjenes der penge?
 • Er der en etableret omsætning?
 • Foreligger der et budget?
 • Er selskabet præget af en høj eller lav grad af kompleksitet?
 • Hvad er de største trusler for forretningen?
 • Hvordan lyder din elevator tale?
 • Er du selv kommet på ideen/hvor ligger din inspiration?

Konkurrenter

 • Hvis der findes konkurrenter:
  • Hvor mange konkurrenter er på markedet?
  • Hvilke udgør den største trussel?
  • Hvad er deres fordel/hvad er de gode til?
  • I hvilken retning går deres produktudvikling?
  • Hvad kan man lære af dem?
  • Hvordan kan de blive slået?
  • Hvad er planen for at vippe dem af pinden?
  • Hvad gør de rigtig godt som man kan inkorporere i konceptet?
 • Hvis der ikke er direkte konkurrenter:
  • Hvilke minder mest om dit koncept?
  • Er du vidende om der er nogen på vej?
  • Hvad gør konceptet svært at kopiere?
  • Kan der tages patent for at undgå kopiering?
  • Er det nemt for konkurrenter at starte op?

Priser og avancer

 • Hvilken pris er kunden villig til at betale for produktet?
 • Hvor ligger prisen på produktet i forhold til konkurrenterne?
 • Hvilken slut avance er der på det produkt der sælges?
 • Hvilke avancer er der i de enkelte led?
 • Hvordan ville man kunne øge avancen?

Markedsanalyse

 • Er der blevet foretaget markedsanalyse der bekræfter at konceptet er holdbart og der er en interesse for det?
 • Hvilket køn og aldersgruppe henvender selskabets produkt sig til (basic demografi, gerne flere parametre)?
 • Hvor stort er markedet (kunder og/eller kr.)?
 • Hvilke garantier er der på lignende produkter?
 • Hvordan sikres det at kunderne forbliver kunder?
 • Hvad kunne kunderne ellers finde på at købe?

Varelager

 • Hvordan styres likviditetbindingen i varelageret?
 • Hvad er turnover tiden på produkter på lageret?
 • Hvor mange procent af afsendte varer kommer tilbage som følge af reklamation/returret
 • Hvad er spildprocenten?
 • Er varelageret forsikret?
 • Tillader de fysiske rammer et større varelager?
 • Hvordan er varelageret sikret?
 • Hvem har adgang til varelaget?
 • Er selskabet registreret som importør?
 • Anvendes der dropshipping?

Leverandører

 • Hvilke leverandører benyttes der?
 • Hvilke aftaler er indgået med de enkelte leverandører?
 • Er der indgået kreditaftaler/hvad er betalingsbetingelserne?

Markedsføring / salg

 • Hvis markedsføring allerede har været i gang:Hvordan skal konceptet markedsføres?
  • Hvad virker?
  • Hvad virker bedst?
  • Hvad koster det at skaffe en ny kunde?
  • Hvad virker ikke? (af prøvede ting)
  • Hvilke ting er planlagt at prøve?
 • Hvad er de lavesthængende frugter?
 • Hvordan markedsfører konkurrenterne sig?
 • Findes der lovmæssige krav til de produkter/ydelser der markedsføres?
 • Har du testet din markedsføring/teese af på forhånd? (Hvis ja, hvad har
  været responsen)
 • Er der en PR-strategi? (hvem håndterer den?)
 • Hvilket budskab skal der fokuseres på?
 • Hvad koster det at lave en ny kunde/salg og hvor hurtigt er udgiften til
  det tjent hjem?
 • Er der lavet nogen forhåndsaftaler med samarbejdspartnere eller kunder?’

Økonomi

 • Skal selskabet finansiere sin egen drift eller skal der på senere tidspunkt tilføres flere penge?
 • Er der en etableret omsætning?
 • Foreligger der en konkret budget og cashflow plan? (kan besvare mange af nedenstående spørgsmål)
 • Hvad er nødplanen hvis selskabet uventet får brug for flere penge? Hvilke ressourcer kan der trækkes på?
 • Kræver konceptet ekstern finansiering?
 • Hvorfor låner du ikke bare selv pengene i banken hvis du tror så meget på dette?
 • Er der givet lån og kreditter? Såfremt ja, på hvor meget og på hvilke konditioner?
 • Er der relevante hæftelser der skal tages i betragtning?
 • Hvordan ser cashflow ud?
 • Hvad kan få budgettet til at skride?
 • Har selskabet en kassekredit? Hvis ja, hvad er konditionerne?
 • Har selskabet overholdt alle sine forpligtelser til det offentlige? (SKAT, Danmarks Statstik, Barsel osv.)
 • Er selskabet registreret med international moms (One Stop Moms)?
 • Hvordan opkræves betalingen fra kunder?
  • Fakturering?
   • Hvilket økonomisystem anvendes?
   • Anvendes der factoring eller andre metoder til hurtig opkrævning af udeståender?
   • Hvad er de typiske betalingsbeitngelser?
   • Har der været problemer med dårlige betalere?
  • Betalingskort?
   • Hvilken indløsningsbank anvendes og hvad er forhandlet på plads?
   • Hvilken Payment Service Provider (PSP) benyttes og på hvilke vilkår?
   • Hvilke kort understøttes?
 • Hvem håndterer den daglige bogføring?
 • Hvem er selskabets revisor?
 • Hvad er de frie likvider (hvad står på kontoen) lige pt.?
 • Er der bundet penge i garantier, deposita eller andet?

HR

 • Findes der en organisations-diagram? Både historisk, nuværende og fremtidigt?
 • Er der udarbejdt en personalehåndbog?
 • Er der fastlagt bestemte arbejdsgange og rapporteringer?
 • Er der nogen aktive og tidligere sager (fx. fagforening) med medarbejdere?
 • Er der indgået aftaler med fagforeninger?
 • Hvad ligger lønudgiterne på? Både aktuelt, historisk og forventet.
 • Hvad er filosofien bag lønniveauet? Høje lønninger, lave, medium, bonus?
 • Har selskabet tidligere haft løn- eller ansættelsestop?
 • Er der aftalt særlige fratrædelseordninger?
 • Er medarbejdere tilladt at drive egen virksomhed og projekter ved siden af?
 • Har alle medarbejdere underskrevet en hemmeligholdelse aftale?
 • Er der indgået fælles pensionaftaler (administreret af eksternt firma?)
 • Er der en direktørkontrakt på direktøren?
 • Hvilken type medarbejdere er der i organisationen?
 • Hvem er nøglemedarbejderne?
 • Er der indført systemer til at registrere ferie, sygdom mv.?
 • Anvendes der et intranet eller lignende værktøj til at kommunikere med medarbejderne?
 • Hvilke benefits tilbydes medarbejderne?
 • Hvem står for medarbejdersamtaler mv.?
 • Tillader de fysiske rammer ekspansion?
 • Er der lagt en plan for at holde på nøglemedarbejderne?

Internationalisering

 • Hvad kræves det for at lancere i et nyt land?
 • Hvad holder dit koncept tilbage fra at lancere i et nyt land?
 • Hvilke udgifter er forbundet med lancering i et nyt land?
 • Hvad er de største udfordringer ved at starte i et nyt land?
 • Hvad er prioritetetslisten for nye lande?
 • Hvilke lande skal undgåes?
 • Hvad kendetegner et godt og et dårligt land?
 • Hvorfor gå internationalt fremfor bare at blive i ét land?

Jura

 • Er der lavet nogen forhåndsaftaler med samarbejdspartnere eller kunder?
 • Er der relevante hæftelser der skal tages betragtning?
 • Er der, eller har der været, juridiske sager?
 • Har eller forventer selskabet nogle sager imod sig?
 • Har eller forventer selskabet selv startet nogen sager?
 • Er man bundet på nogle (dårlige) kontrakter?

Exit

Forudsat at man på et tidspunkt sigter efter et salg af selskabet:

 • Hvad er strategien, kort fortalt?
 • Hvem kunne være de potentielle købere?
 • Findes der indgangsvinkler til potentielle købere?
 • Hvad har konkurrnter og ligendnede koncepter blevet solgt for?
 • Hvornår sigtes der efter at sælge selskabet?
 • Hvilke milepæle skal som minimum opnåes før selskabet er salgsklart?
 • Hvad er vigtigt at fokusre på i forbindelse med exit strategi?
 • Hvad vil være den primære årsag til at et exit ville fejle?
 • Har selskabet tidligere været forsøgt solgt?
 • Hvad er turnoff for potentielle købere?

 Investor

 • Hvorfor søges der investor?
 • Hvorfår lånes pengene ikke i banken (evt. mod personlig kauktionering)?
 • Hvad forventes af en eventuel ny investor?
 • Har der været andre investorer inde over før og hvis ja, på hvilke betingelser?
 • Hvilken valuation arbejdes der med?
 • Hvor stor en ejerandel af selskabet er de nuværende ejere villige til at give investor?
 • Hvad ville være deal-breakers?
 • Skal der flere investorer med? Både nu og i fremtiden?

Selskabsstruktur

 • Hvordan ser selskabsstrukturen ud i dag?
 • Hvordan skal selskabsstrukturen se ud i fremtiden?
 • Har der været problemer med offentlige myndigheder, fx. SKAT?
 • Skylder selskabet penge til ejerkredsen eller nøglepersonerne?
 • Skylder selskabet penge til andre?
 • Er der givet/lovet optioner eller andet relevant?

Ejerkredsen og nøglepersoner

 • Hvem er ejerkredsen og hvad er deres baggrund (profil)?
 • Hvem er nøglepersonerne i projektet og hvad er deres baggrund (profil)?
 • Er der interessekonflikter vi skal være opmærksom på?
 • Sidder nogen i ejerkredsen eller nøglepersonerne rent 100% med i ejerkredsen?
 • Har der været tidligere ejere af selskabet?

Personligt om dig/jer

 • Hvilke forudsætninger har ejerne for at gøre det til en succes?
 • Hvad er ejernes spidskompetencer?
 • Hvordan vil folk beskrive ejerne når jeg spørger rundt i mit netværk?
 • Hvad er ejernes shortcomings?
 • Er det første gang ejerne driver selskaber?
 • Hvordan har ejerkredsen selv selv hånden på kogepladen?
 • Har ejerkredsen gang i andre projekter? Hvis ja: Hvordan kan jeg være sikker på at der bliver gået helhjertet ind i dette?
 • Er der noget der forhindrer ejerne i at arbejde 80 timer om ugen på dette?

Teknologi

 • Hvis der er eget udviklet software:
  • Hvem skal styre udviklingen?
  • Hvilken tekonologi er anvendt og hvad er rationalet bag at vælge netop dén teknologi?
  • Er der et roadmap for hvad der skal udvikles?
  • Hvordan sikres en høj kvalitet i koden?
  • Er koden (let) skalerbar – hvis det en dag vælter ind med kunder?
  • Hvad gøres for at opretholde en høj oppetid?
  • Hvad er planen i tilfælde af nedbrud?
  • Hvem ejer platformen/softwaren?
  • Hvem ejer dataen?
 • Købes noget software som “online”? (fx. “economics”)?
 • Hvilken software anvendes i den daglige forretningsgang?
 • Er der styr på software licenserne?
 • Arbejdes der med cloud værktøjer? Fx. Dropbox, Google Drive e.lig.?

Øvrigt

 • Er der interessekonflikter? Fx. tidligere ansættelse- eller tilhørseleforhold?
 • Hvad holder dig vågen om natten/hvad er dine største bekymringer??
 • Hvilke værktøjer bruger I til projektstyring?
 • Har du/I gang i andre projekter?
 • Har du fejlet med andre ting før? Hvis ja, hvad har du lært?
 • Hvorfor låner du ikke bare selv pengene i banken hvis du tror så meget på dette?
 • Har de eksisterende ejere selv hånden på kogepladen?
 • Hvis konceptet ender med at blive en fiasko, hvad er så den mest sandsynlige årsag til det?
 • Hvad skal der ske når konceptet bliver en succes?
 • Hvor mange virksomheder har du haft før denne?
 • Hvilken valuation (værdi) har dit koncept på nuværende tidspunkt og hvordan er den beregnet?
 • Er det sat målsætninger (milestones)?
 • Hvem er selskabets revisor (og for hvor længe)?
 • Hvem er selskabets advokat (og for hvor længe)?
 • Findes der afdelinger på forskellige lokationer?
 • Findes der datter selskaber?
 • Er der sat KPI’er op for de enkelte områder?
 • Har der været flere til at verificere at koden bag er ordenlig med en god struktur – og har du selv indsigt i sådanne ting?
 • Skal man forvente et kursskifte eller ligger strategien i hvordan selskabet skal drives og hvor det skal hen forholdsvis fast?
 • Er der tidligere blevet truffet “dumme beslutninger” som selskabet lider under?
 • Har du fået afslag fra andre investorerer og hvis ja, hvad har begrundelsen været?
 • Hvis selskabet skulle downsize, hvor ville det mest overflødige fedt kunne blive skåret fra?
 • Er der lovmæssige krav til de produkter/ydelser der sælges?
 • Forventes der serviceaftaler på de produkter der sælges?
 • Deler selskabet ressourcer med andre (selskaber)? Fx. kontorer, software etc.

På udkig efter en investor?

Hvis du har en spændende case er jeg meget interesseret i at høre om den. Jeg investerer årligt i ca. 4-8 nye startups. Din ansøgning vil naturligvis blive behandlet personligt og med fuld diskretion. Klik her for at læse mere.

Bonus: Dokumentation til udlevering

Stiller du disse spørgsmål fordi du planlægger at investere i en virksomhed, så kan det være en god ide at sørge for at du får følgende dokumenter inden du sætter din underskrift på en aftale:

 • Forretningsplan
 • Detaljeret budget
 • Aktuelle gældsbreve
 • Aktuelle kreditter
 • Oversigt over sikkerhedsstillelser
 • Aktuelle og tidligere kauktioner
 • Komplet liste over tidligere og aktuelle juridiske sager
 • Samtlige medarbejder kontrakter
 • Interne årsregnskaber så længe selskabet har eksisteret
 • Aktuel og fremtidig organisations diagram
 • Kopi af personalehåndbogen
 • Ejeraftaler
 • Referater af bestyrelsemøder
 • Registreringsattest
 • Kopi af samarbejdsaftaler
 • Kopi af advokat og revisor regninger (god måde at dobbelttjekke om der er lavet arbejde på noget du ikke er informeret om)

Alright, det var noget af en omgang – men jeg er sikker på at der findes flere spørgsmål og andre ting at tænke på og spørge om.

Skyd gerne en kommentar med nogle af de spørgsmål som du stiller dig selv og/eller de forretninger du involverer dig i – det kunne være sjovt at udvide listen 🙂


Update 14. august 2015: På baggrund af den store interesse for dette blogindlæg har jeg udgivet ebogen 500 questions to ask before starting, selling or investing in a Business! Hvis du er interesseret i at bestille ebogen kan du gøre det i formularen forneden: