Stemmer du Enhedslisten? Her er lige en lille opfrisker hentet fra deres partiprogram. Bare så der ingen tvivl hersker om, hvad det er man i givet fald stemmer for.

Enhedslistens partiprogram

(Tak til Søren Kenner og hans statusopdatering om Enhedslistens partiprogram der danner inspirationen til dette indlæg).

Kære dig der stemmer Enhedslisten… Er du i virkeligheden enig i, at man ikke må eje et hus eller en bil i fremtiden? At vi skal deles om din computer? At hvis du opfinder noget, må du ikke beskytte din ide – og i øvrigt, hvis du får succes med det, så tager staten det fra dig? Og at vi skal geninføre kommunismen?

Følgende er copy/pastet fra Enhedslistens partiprogram (eller principprogram som de kalder det). Det er ikke ændret noget. Det er taget direkte, uredigeret, fra deres faktiske partiprogram offentligtgjort på deres hjemmeside…

1. Kapitalisme fører til etnisk udrensning

“Blind kapitalistisk vækst fører til, at naturgrundlaget smadres. Den øgede ulige økonomiske udvikling og de tilbagevendende økonomiske kriser fører til krige og etnisk udrensninger”.

2. Afskaf kapitalismen

“Politiske beslutninger, som kunne løse disse problemer, blokeres af, at de økonomiske magthavere øjeblikkeligt reagerer mod lande, der fører en politik, der er i strid med deres interesser. På den måde undergraver kapitalismen også demokratiet. Derfor er det nødvendigt med et fundamentalt brud med kapitalismen”.

3. Folk skal deles om computere

“Socialt drejer det sig om at omfordele fra privat til kollektivt forbrug på områder, hvor kollektivt forbrug kan sikre en mere ligelig adgang til behovsopfyldelse og hvor belastningen af naturgrundlaget samtidig kan gøres mindre, også ved at flere deles om at bruge et produkt som f.eks. en bil, en vaskemaskine, en computer”.

4. Opløsning af Politi og militær

“Konkret drejer det sig selvfølgelig om overtagelse af de økonomiske nervecentre (arbejderovertagelse af de større virksomheder, demokratisk kontrolleret samfundseje af bank- og kreditvæsen), men også om at erstatte centrale dele af statsapparatet med nye folkemagtsorganer. Frem for alt opløsning af politiet og militæret, der gang på gang har vist sig som kapitalmagtens sidste, alt for effektive, allierede”.

5. Ophæv den private ejendomsret

“Den private ejendoms- og råderet til produktionsmidlerne er ophævet og erstattet af forskellige former for kollektive ejerformer, kendetegnet ved et fuldt gennemført demokrati i forhold til både produktionens indhold og udførsel. Under socialismen stopper demokratiet ikke ved døren til arbejdspladsen eller indkøbsstedet”.

6. Bankerne skal nationaliseres og børsen skal lukkes

“Hvis kapitalejerne vil blokere for reformer med trusler om kapitalflugt, vil vi ikke pænt opgive og sige undskyld, men tværtimod rejse krav om yderligere indgreb mod kapitalen, der kan vanskeliggøre kapitalflugten: Lukning af Børsen og nationalisering af bankerne f.eks.!”.

7. Patenter på ideér og koncepter skal forforbydes!

“Patentrettigheder skal afskaffes. TRIPS-aftalen om intellektuel ejendomsret i WTO kunne være – og er efter sigende – skrevet af multinationale selskabers lobbyorganisationer”.

8. Revolutionen kommer

“Derfor er det nødvendigt at gennemføre en revolution – i betydningen et gennemgribende systemskifte, hvor en mobiliseret og velorganiseret arbejderklasse og dens allierede fratager den herskende klasse de enorme magtmidler, den reelt bestyrer i dag”.

9. Globaliseringen har ikke bundet verden tættere sammen. Tværtimod.

“Konsekvenserne af globaliseringen er, at de sociale kløfter inden for og mellem lande graves dybere i et hæsblæsende tempo, den sociale udstødelse når nye højder, og miljøproblemerne vokser. Bl.a. derfor skaber globaliseringen ustabilitet. En ustabilitet, der kan føre til radikale samfundsforandringer.”

10. Genindfør kommunisme

“En socialisme, der peger frem mod et klasseløst/kommunistisk samfund. Dvs. et samfund, hvor den enkeltes frie udvikling er betingelsen for alles frie udvikling, og et samfund hvor enhver yder efter evne og nyder efter behov.”

Og her er, hvor det bliver virkelig skræmmende…

I sommer stod Enhedslisten til at få 13,6% af stemmerne til et kommende folketingsvalg – siden da er tallet faldet noget, men det er stadig et voldsomt tal…

Jeg har hørt mange der stemmer Enhedslisten sige ting i retning af at “Ja, men, jeg er heller ikke helt enig med ALT hvad de vil, jeg synes bare at der skal være mere ligelige fordeling af rigdom i vores samfund, så derfor stemmer jeg Enhedslisten” — fair nok, og så alligevel nej… kære venner, det er altså bare ikke godt nok!

Det svarer lidt til at sige: “Min kæreste er god mod dyr, men der er lige den der ting med at han slår mig engang imellem og er utro fordi han mener det er hans ret – men han er god mod dyr, og derfor bliver jeg ved ham”

Eller… “Jeg er ikke helt enig i Hitlers approach med at gasse jøderne og militært overtage andre lande med magt… men jeg synes han har fat i noget rigtig omkring at vi skal bevare tyske arbejdspladser, derfor stemmer jeg på ham”.

Kære dig, du som stemmer på Enhedslisten… Du er med på, at de ting jeg har listet, er ting partiet vil gøre til virkelighed, hvis de kommer til magten? De skriver det selv. Sort på hvidt.

Spørg dig selv, hvor mange % er du i virkeligheden enig med Enhedslistens partiprogram?

Åbne spørgsmål:

  • Mon folk der stemmer Enhedslisten, rent faktisk er klar over hvilken pakke de får med – og hvis de gjorde, ville de så stadig sætte deres kryds hvor de gør? 
  • Til dig der stemmer Enhedslisten; Hvad er din holdning til ovenstående punkter fra partiprogrammet? Er det noget du står inde for – og hvis ja, hvorfor?

Hvad synes du?

Er du enig i budskabet – eller synes du bare at debatten er interessant?

  1. Del blogindlægget på Facebook:
  2. Giv et like, hvis du kan lide min blog:

Læs også: Liberal Alliance: 10 skræmmende facts!