Enhedslistens partiprogram: 10 skræmmende facts!

Stemmer du Enhedslisten? Her er lige en lille opfrisker hentet fra deres partiprogram. Bare så der ingen tvivl hersker om, hvad det er man i givet fald stemmer for.

Enhedslistens partiprogram

(Tak til Søren Kenner og hans statusopdatering om Enhedslistens partiprogram der danner inspirationen til dette indlæg).

Kære dig der stemmer Enhedslisten… Er du i virkeligheden enig i, at man ikke må eje et hus eller en bil i fremtiden? At vi skal deles om din computer? At hvis du opfinder noget, må du ikke beskytte din ide – og i øvrigt, hvis du får succes med det, så tager staten det fra dig? Og at vi skal geninføre kommunismen?

Følgende er copy/pastet fra Enhedslistens partiprogram (eller principprogram som de kalder det). Det er ikke ændret noget. Det er taget direkte, uredigeret, fra deres faktiske partiprogram offentligtgjort på deres hjemmeside…

1. Kapitalisme fører til etnisk udrensning

“Blind kapitalistisk vækst fører til, at naturgrundlaget smadres. Den øgede ulige økonomiske udvikling og de tilbagevendende økonomiske kriser fører til krige og etnisk udrensninger”.

2. Afskaf kapitalismen

“Politiske beslutninger, som kunne løse disse problemer, blokeres af, at de økonomiske magthavere øjeblikkeligt reagerer mod lande, der fører en politik, der er i strid med deres interesser. På den måde undergraver kapitalismen også demokratiet. Derfor er det nødvendigt med et fundamentalt brud med kapitalismen”.

3. Folk skal deles om computere

“Socialt drejer det sig om at omfordele fra privat til kollektivt forbrug på områder, hvor kollektivt forbrug kan sikre en mere ligelig adgang til behovsopfyldelse og hvor belastningen af naturgrundlaget samtidig kan gøres mindre, også ved at flere deles om at bruge et produkt som f.eks. en bil, en vaskemaskine, en computer”.

4. Opløsning af Politi og militær

“Konkret drejer det sig selvfølgelig om overtagelse af de økonomiske nervecentre (arbejderovertagelse af de større virksomheder, demokratisk kontrolleret samfundseje af bank- og kreditvæsen), men også om at erstatte centrale dele af statsapparatet med nye folkemagtsorganer. Frem for alt opløsning af politiet og militæret, der gang på gang har vist sig som kapitalmagtens sidste, alt for effektive, allierede”.

5. Ophæv den private ejendomsret

“Den private ejendoms- og råderet til produktionsmidlerne er ophævet og erstattet af forskellige former for kollektive ejerformer, kendetegnet ved et fuldt gennemført demokrati i forhold til både produktionens indhold og udførsel. Under socialismen stopper demokratiet ikke ved døren til arbejdspladsen eller indkøbsstedet”.

6. Bankerne skal nationaliseres og børsen skal lukkes

“Hvis kapitalejerne vil blokere for reformer med trusler om kapitalflugt, vil vi ikke pænt opgive og sige undskyld, men tværtimod rejse krav om yderligere indgreb mod kapitalen, der kan vanskeliggøre kapitalflugten: Lukning af Børsen og nationalisering af bankerne f.eks.!”.

7. Patenter på ideér og koncepter skal forforbydes!

“Patentrettigheder skal afskaffes. TRIPS-aftalen om intellektuel ejendomsret i WTO kunne være – og er efter sigende – skrevet af multinationale selskabers lobbyorganisationer”.

8. Revolutionen kommer

“Derfor er det nødvendigt at gennemføre en revolution – i betydningen et gennemgribende systemskifte, hvor en mobiliseret og velorganiseret arbejderklasse og dens allierede fratager den herskende klasse de enorme magtmidler, den reelt bestyrer i dag”.

9. Globaliseringen har ikke bundet verden tættere sammen. Tværtimod.

“Konsekvenserne af globaliseringen er, at de sociale kløfter inden for og mellem lande graves dybere i et hæsblæsende tempo, den sociale udstødelse når nye højder, og miljøproblemerne vokser. Bl.a. derfor skaber globaliseringen ustabilitet. En ustabilitet, der kan føre til radikale samfundsforandringer.”

10. Genindfør kommunisme

“En socialisme, der peger frem mod et klasseløst/kommunistisk samfund. Dvs. et samfund, hvor den enkeltes frie udvikling er betingelsen for alles frie udvikling, og et samfund hvor enhver yder efter evne og nyder efter behov.”

Og her er, hvor det bliver virkelig skræmmende…

I sommer stod Enhedslisten til at få 13,6% af stemmerne til et kommende folketingsvalg – siden da er tallet faldet noget, men det er stadig et voldsomt tal…

Jeg har hørt mange der stemmer Enhedslisten sige ting i retning af at “Ja, men, jeg er heller ikke helt enig med ALT hvad de vil, jeg synes bare at der skal være mere ligelige fordeling af rigdom i vores samfund, så derfor stemmer jeg Enhedslisten” — fair nok, og så alligevel nej… kære venner, det er altså bare ikke godt nok!

Det svarer lidt til at sige: “Min kæreste er god mod dyr, men der er lige den der ting med at han slår mig engang imellem og er utro fordi han mener det er hans ret – men han er god mod dyr, og derfor bliver jeg ved ham”

Eller… “Jeg er ikke helt enig i Hitlers approach med at gasse jøderne og militært overtage andre lande med magt… men jeg synes han har fat i noget rigtig omkring at vi skal bevare tyske arbejdspladser, derfor stemmer jeg på ham”.

Kære dig, du som stemmer på Enhedslisten… Du er med på, at de ting jeg har listet, er ting partiet vil gøre til virkelighed, hvis de kommer til magten? De skriver det selv. Sort på hvidt.

Spørg dig selv, hvor mange % er du i virkeligheden enig med Enhedslistens partiprogram?

Åbne spørgsmål:

 • Mon folk der stemmer Enhedslisten, rent faktisk er klar over hvilken pakke de får med – og hvis de gjorde, ville de så stadig sætte deres kryds hvor de gør? 
 • Til dig der stemmer Enhedslisten; Hvad er din holdning til ovenstående punkter fra partiprogrammet? Er det noget du står inde for – og hvis ja, hvorfor?

Hvad synes du?

Er du enig i budskabet – eller synes du bare at debatten er interessant?

 1. Del blogindlægget på Facebook:
 2. Giv et like, hvis du kan lide min blog:

Læs også: Liberal Alliance: 10 skræmmende facts!

195 thoughts on “Enhedslistens partiprogram: 10 skræmmende facts!

  1. The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings. The inherent virtue of Socialism is the equal sharing of miseries.

   Hvor mange der er bedre stillet end gennemsnittet ønsker at dele for at få mindre ?
   Ikke mig…

   1. df mundlort skal man vist lede rigtigt langt efter, er man selv ryggesløs tror man også alle andre er, “frygt kun frygten selv”

   2. Den der glatslikkede gris, som optræder i fjernsynet, ustandseligt, kan hun kun snakke??? har hun ikke “lært noget” med så fantastisk meget “lort” kan man godt få medliden hed med hendes børn? hvis hun har nogen???

 1. Meget fint indslag, utroligt at du formår en sådan objektivitet og saglighed i forhold til noget der burde være en objektiv fremstilling af enhedslistens synpunkter – som er det eneste du formår ikke at gennemsyre med dine egne holdninger.
  Mange af deres punkter fra partiprogrammet bunder i ideologiske utopier, som i vores verden aldrig kommer til at få gennemslagskraft. Derimod har enhedslisten humanitære og socialpolitiske punkter som er vigtige i forhold til vores samfund, hvor sådanne synspunkter normalt ikke er repræsenteret.
  Enhedslisten udgør derfor et vigtigt modstykke til det danske politiske landskab.
  Desuden, så har intet af dette med kommunalpolitik at gøre.

  1. Ubetinget enig med, Tue.
   Manglen på objektivitet er så slående, at indslaget mister enhver form troværdighed og integritet.
   Med det sagt, så kræver det jo heller ikke de store psykoanalytiske evner, for at finde ud af at Hr. Kjøller nok ikke har sit bagland på venstrefløjen, hvilket ikke ligefrem hjælper på troværdigheden og får hans indslag til at virke som ren mudderkast for den neutrale modtager. Men med alt det in mente, så er det jo Hr. Kjøllers blog og han skal selvfølgelig have lov til at mene hvad han vil.
   Men som Tue påpeger, så hjælper det ikke ikke hans sag, at han bruger forældet materiale, der INTET med kommunalpolitik har at gøre, og som i sin tid skulle have været brugt til et folketingsvalg.

   1. Hej CB

    Jep, jeg er liberal og synes selvfølgelig ikke særlig godt om enhedslisten partiprogram.

    Men indlægget har nu intet med kommunalpolik at gøre, men mere generelt om Enhedslisten.

    1. Hej Magnus.

     Uanset om vi snakker kommunalpolitik eller politiske holdninger ud fra et bredere perspektiv, så synes jeg ærlig talt ikke at dine refleksioner om selve det, at sætte en stemme på Enhedslisten, er særligt velovervejede.

     For det første er det obskurt at sammenligne Enhedslistens partiprogram med de uhyrligheder og forbrydelser mod menneskeheden, som nazisterne førte ud i livet.
     For det andet er det, alt andet lige, fuldt ud rationelt for en person at stemme længere til venstre på den politiske skala, end hvad der måtte svare til hans holdninger, hvis hans primære formål er, at skubbe det politiske kugleleje fra højrefløjen ind mod midten. Det er i virkeligheden blot hans Best Response givet hvad alle andre stemmer!

     Personligt ligger jeg noget til højre for Enhedslisten på en politisk værdiskala. Men jeg er ret enig med Tue i hans ræsonnement om, hvorfor Enhedslisten er en vigtig politisk aktør.

     Med venlig hilsen
     Jack

  2. Men Tue: De gode kampe tager SF og Socialdemokratiet også. Uden alt det andet. Hvis man alligevel ikke mener det, hvorfor står det så i partiprogrammet? Det er helt fint, at du ikke er enig, men det er der ret mange i Enhedslistens bagland der er.
   Jeg synes det er underligt at argumentere imod ved bare at skrive, at man alligevel ikke mener noget med det…

  3. Helt enig ,at det bunder i idealistiske utopier.historien har lært os, socialister og kommunister kun vil dele, når de ingenting har.

  4. Jeg kunne simpelt ikke være mere enig.
   Så subjektivt.
   Det hele er taget ud af en sammenhæng.

   Jeg vil sætte mit kryds vil liste Ø når jeg fylder 18 om et år.
   Ene og alene fordi at der ikke er noget alternativ der er bedre.

   PS: Efter MIN mening et af de dårligste blogindlæg jeg har læst nogensinde.

   1. Hørt!
    Det er taget komplet ud af kontekst, og han lægger fokus på dele af teksten som tydeligt ikke er centrale.
    Det er ærligtalt lidt fladpandet.

   2. Kære Karl
    en dag bliver du også voksen og indser at det er noget forbandet fordrukkent sludder de praktiserer i Enhedslisten, der var mange på din alder der for 8 år siden blev forført af SF og deres pladder humaniske indgangsvinkel til politik og det er netop unge som dig der stadig er uskyldsrene der tænker “det der, det lyder sku meget godt” dem der var unge for 8 år siden er blevet voksne nu og har indset at den gik sku ikke, selv om tanken var smuk og derfor oplever SF et voldsomt fald og er igen på det niveau som de var før 2005.
    jeg forudser at det samme sker for EL og allerede næste gang der er valg hvor Bla. Johanne ikke må stille op (fordi de har nogle regler om det) så falder der nogen fra.

    men glæd dig nu over at du har fremtiden foran dig og nyd det mens det er, du bliver snart voksen og klogere.

    PS. de har prøvet noget tilsvarende EL ovre østpå……den gik ikke dengang og det gør det stadig ikke.

   3. Hej Karl.

    Og det gør du fordi du ikke har fulgt med i historietimerne ? Eller fordi at du synes at Stalins mord på vel over 20. mio mennesker var nødvendigt ? Eller fordi du synes at Johanne er lækker (indrømmet – hun er lækker. Lige til hun åbner munden..) Eller fordi du simpelthen ikke tror på at EL vil følge deres eget gammelkommunistiske manifest når det kommer til stykket ?

    Yeah – jeg er også liberal, så sæt du bare et stempel i panden på mig også.

    Tag en tur til Nordkorea eller et af de mange arabiske lande med en autokratisk styreform, på din næste back-packer ferie… Og få en forsmag på, hvordan tingene kommer til at se ud, skulle EL nogen sinde få magt som de har agt.

    Man behøver ikke stemme ekstremt for at få indflydelse, Karl..

    MVH

    Michael Haugaard
    Gammelt Surt Reaktionært R…. (som har fulgt med i historietimerne)

   4. At stemme , Ø fordi der ikke er bedre alternativ giver ingen mening . Kan du ikke selv høre det? Det er som at sige :min mor elsker mig ikke kan jeg mærke og min far er mere eller mindre ligeglad med mig og jeg er sjældent sammen med ham. Et valg af den ene af de to hjælper mig ikke så hvad nu? Hvis Ø er moderen hvem er så faderen? Ø er sat uden for indflydelse ,resten af bogstaverne i bogstav -legen
    er blevet til een suppeblanding ( samme suppe hver dag-agtigt) ,Gør istedet noget konstuktivt; STEM BLANKT

  5. bs bs bs. det var nok det eneste jeg kom frem til at du skrev lige der!
   Tager ved vædde på at du er en støttere af Enhedslisten, så ergo skriver du det bs som du nu har skrevet!

   1. Er du idiot, !Din mor var interesseret”….?!
    Ens politiske overbevisning bør på ingen måde handel om, hvor man selv står i samfundet men om, hvilket samfund man går ind for, uanset hvor man selv står. Men det forstår du tydeligvis ikke. Og du er tydeligvis heller ikke enig. Til lykke med kun at se på dig selv og at tro, at andre gør ditto. Ingen af os lever på en øde ø. Vi er en del af et samfund, og hvor vi sætter vores kryds bør handle om, hvilket samfund (!) vi vil have.

  6. Ja lad os da endelig få et solidarisk og humant parti til magten. Det er virkelig utroligt at se så obskur en definition på noget humant og solidarisk som Enhedslisten og dets tilhængere har.
   Som tilhængere af Enhedslisten ønsker man en større økonomisk lighed i samfundet, og afskaffelsen af den private ejendomsret, men kom med nogen gode argumenter for hvori motivationen lægger på at overpræstere når man i et socialistisk samfund kan “nøjes”, og stadig nyde efter behov.
   Denne indstilling som jeg personligt mener vil brede sig, vil derfor naturligvis føre til at de stats- eller medarbejderejede virksomheder ikke vil have nær så stor en motivation for at skabe vækst som en kapitalistisk ejer har, da hans eneste mål er at maksimere profitten og dette derfor er i fokus.
   Med de overvejelser vil vi naturligvis se at der vil opstå en større lighed i samfundet, og som socialist vil man nok anvende udtrykket “Vi bliver alle lige rige”, men uden nogen motivation for at yde det ekstra for at skabe vækst vil vi nok ende med at se i et socialistisk samfund at “Vi bliver alle lige FATTIGE”. Men gud hvor er det dog solidarisk, nu har vi alle lige meget, men ingen af os har særlig meget!

  7. LOL, at et parti har 10 totalt samfundsødelæggende primære principper – ikke idéer, er i dine øjne ikke noget problem, bare de er humanitære når de afskaffer samfundet som vi kender det og indfører deres “vigtige socialpolitiske punkter” – Tue, hvis det hér ikke var så fandens alvorligt, ville det jo nærmest være komisk at du tilmed har 5 medløbere der underkaster sig dine “humanistiske og sociale” vinkel på den totalitære tilbedelse.

 2. Nu er der stort set ingen politiske partier som har opbakning til hele/størstedelen af deres partiprogram, eksempelvis ses det at majoritet af Dansk Folkepartis vælgere, som ikke er medlem af partiet, kun går ind for enkelte mærkesager som DF ønsker at tage hånd om. Det er et spørgsmål om at skyde med populistiske spredehagl og håbe på noget hænger ved.

  Alternativt ser vi i øjeblikket Liberal Alliance satse stort på at fange de knapt så intellektuelle vælgere, ved at opsætte mærkesags-scenarier, hvori lukkede formuleringer og ikke-repræsentative eller fyldestgørende svarmuligheder skaber et decideret usandt billede af den enkeltes enighed med partiets program og mærkesager.
  Dernæst eksisterer partiet kun med grundlag i økonomisk støtte fra en Saxo Bank pengetank/bankdirektør, hvis penge ophobes i skattely. Så kan vi så spørge os selv hvor repræsentativt og interessant det er for det danske samfund.

  Dernæst, kan man kun formode at når liberalismens guruer og kapitalismens vogtere (økonomerne, red.) har dømt den vestlige kapitalisme for død og har behov for et ‘reboot’ med langt stærkere regulering og færre rettigheder til banker, så er der noget om snakken.

  Følgende liberalistiske dogmer, som indgår i partiprogrammer og mærkesager, har IKKE den poståede effekt:
  – Nedsættelse af virksomhedsskatten skaber arbejdespladser
  – Nedsættelse af topskatten skaber arbejdspladser og forbrug
  – Trickle-down economics (.. lol)
  – Lavere udlånsrente gavner forbruget
  – Keyensianisme kan sætte gang i de økonomiske hjul
  – … M.fl.

  Pointen er – hvad der står i partiprogrammet, hvad der er virkelighed og hvad der stemmes på ikke altid har hold i den virkelige verden. Valgløfter bliver brudt, ganske simpelthen fordi at de tiltag der tages IKKE gør hvad der er adviseret. Politik er mudderkastning – og især når systemet er så skævvredet som i dag. Vi bliver kastet ind i den ene ligegyldige petitessesag efter den anden – og nu skal vi åbenbart udsættes for en ligegyldig klapjagt på enhedslisten. Det eneste den ligegyldige heksejagt gør, er at få det til at virke som om at modsatte fløj af enhedslisten er bange for deres politiske indflydelse og forsøger sig med en patetisk smædekampagne – ganske enkelt synes jeg at det er til grin.

  Personligt stemmer jeg ikke på enhedslisten – og kunne aldrig finde på det. For mig handler det om at deres politiske tilgang til større emner er utopisk og urealistisk. Det er ikke gennemtænkt, eksempelvis hvem der skal betale for det eller hvor pengene skal komme fra – og i stedet kommer det til at fremstå som et fremstammet og useriøst argument.

  1. Lige nogle ting sp du må være opmærksom på i dit eget svar:
   1:
   Hvis Liberal Alliance udelukkende fandtes, fordi det blev økonomisk støttet af Saxobank, og skattelys millionerne, og ikke fordi der rent faktisk var folk der støttede op om deres holdninger, må der være tale om grov korruption og valgfusk. Hvis du har kendskab til sådanne ting (eller desuden beviser for, at der bliver brugt skattelys penge i financieringen af partiets valgkamp) bør du kontakte de rellevante myndighedder – medmindre du også påstår, at Saxobank har bestukket dem, i hvilket tilfælde hele det demokratiske fundament er i stykker, og vores stemmer er totalt ligegyldige….

   2:
   Det kan godt værre, at økonomer taler om, at kapitalismen har brug for et “reboot” og at fjerne nogle af bankenes specielle rettigheder som virksomhedder, men derfra, og så til at totalt fjerne kapitalismen, som er det Enhedslisten ønsker, og en nationalisering af bankerne, er der altså et stort spring!

   3:
   de liberalistiske dogmer som du nævner, og skyder ned, har du ikke, så vidt jeg kan se, noget overhovedet at binde op på. hvis du har konkrete undersøgelser, eller lignede, der kan bevise dine påstande, navnligt når du går mod hvad der ellers er påstået, må du meget gerne tillægge kilder – det burde man have lært før man gik ud af folkeskolen…. ( jeg siger ikke nødvendigvis du ikke taler sandt, men over hele verdenen går man ud fra det modsatte princip, så du må meget gerne give beviser, er sikker på at mange højreorienterede partier verdenen over er meget interesserede i dit grundlag for påstanden!)

   4:
   Det kan godt være at alt fra partiprogrammerne ikke bliver opnået i den virkelige verden, men partiprogrammet angiver, hvad der ville ske, hvis et parti fik ultimativ magt til at gennemfører præcis hvad de ville, så nej, det er ikke sikkert at det er realistisk, men det har hold i den virkelige verden på den måde, at det er hvad der stiles efter når man giver sin stemme til det pågældende parti. og det kan godt være, at dette kan sammenlignes med valglløfter, men hvem har nogen sinde stemt på et parti, og tænkt “jeg håber godt nok ikke han / hun holder hvad han / hun lover” for nej, alle ved godt at alt som loves ikke kan gennemføres, men det er stadig disse ting man håber ville blive gennemført i den ideelle verden.

   5:
   Lad nu være med at lade som om Enhedslisten bliver jagtet værre end noget andet parti! alle de andre er også konstant i kritik møllen, så sent som i sidste uge var alle vrede på venstre og Lars Løkke!
   den går altså ikke at trække i offerrollen så snart man bliver kritiseret!

  2. Det er jo lidt morsomt at et indlæg skrevet af en bruger kaldet “Sandhedsfeen” og som i indledningen anklager sine politiske modstandere for at være uintelligente, lugter så stærkt af uvidenhed og uærlighed.

   Nanoq har pillet det meste af dit skriv fra hinanden, men skal vi ikke lige sætte lidt fokus på dine såkaldte “liberalistiske dogmer”.

   Først og fremmest er det jo decideret uvidende at du påstår at alle økonomer er enige om den vestlige kapitalismes død, og behovet for flere reguleringer og færre rettigheder. Der er en meget stor gruppe økonomer der mener at det netop er den statslige indblanding og regulering, der har skabt de alt for store banker vi ser idag (“too big to fail”). Mange økonomer mener også at det er statslig indblanding og regulering der var skyld i finanskrisen, da hele subprime-boblen jo var et resultat af at Clinton tvang bankerne til at låne penge til fattige mennesker der ikke kunne stille sikkerhed. Nå ja, og så er jeg slet ikke kommet ind på the Federal Reserve, ECB og andre centralbanker. Det mareridt gemmer vi til en anden gang.

   For hvad var det nu med de “Liberalistiske dogmer”.. Nå ja, ud over at det jo netop, næsten udelukkende, er liberalisterne der IKKE er Keynesianere, så er resten af dine udsagn jo ikke underbygget af noget som helst fakta. Det er jo eksempelvis empirisk bevist i Irland (Celtic Tiger, slå det op) at lavere selskabsskat skaber arbejdspladser. Det er vanskeligt at empirisk isolere effekten af topskatter på antallet af arbejdspladser, men det er da soleklart at lavere topskat øger forbruget. Udlånsrenten det samme. Kom med noget dokumentation for dine påstande, så kan vi se om det kan fjerne prædikaterne som uvidende og uærlig, som akkurat nu sidder på dig.

   1. “men det er da soleklart at lavere topskat øger forbruget. Udlånsrenten det samme.”

    Lavere topskat øger nok mere investeringsmulighederne end forbruget, mens udlånsrenten nok i høj grad godt kan øge forbruget, så synes det logisk at udlånsrenten soleklart kommer investorer mest til gode, da investeringsafkastet giver størst mulighed for at afbetale gæld med overskud. Tror ikke at de 20% fattigste får noget ud af hverken lavere topskat eller bedre udlånsrente og hvis eliten ikke kan håndtere pøblen og mellemklassen så mister de alt magt. Måske det kunne betale sig at dele samfundsgoderne lidt mere ligeligt inden revoulotionen halshugger ludvig og tager hans penge.

  3. FEDT svar… jeg tænkte det samme, men havde ikke lige det skrevne ord i min magt som du har.. og Jeg stemmer heller ikke Enhedslisten, men mener danmarks farligste parti uden tvivl er Liberal Alliance..

 3. Jeg bliver lidt provokeret… Hvad får dig til at tro, at folk der stemmer enhedslisten har sat sig mindre ind i hvad partiet står for end dem der stemmer Socialdemokratiet eller Venstre?
  Og argumentet med kæresten der er god mod dyr og ond mod mennesker – det er på alle måder usmageligt!!

  Jeg synes, at jeg hører en del der rent faktisk sætter sig så meget ind i politik at de er bevidst om at de mangler det parti der dækker deres personlige værdier 100%. Måske er man enig i Miljøpolitikken fra et parti og EU politikken fra et andet parti. Hvad gør man så? Undlader at stemme – eller stemmer på det der passer bedst med ens værdisæt?

  Jeg forholder mig aktivt til parti politik, men stemmer altid personligt. De seneste 3 valg har jeg sat kryds ved Ø – og jeg anser mig selv som værende rimelig godt begavet.

  Godt valg i morgen 🙂

  1. Xiao di *
   Fuldstændig enig.

   Dybt provokeret. Har du overhovedet sat dig godt nok ind i politik? Tvivler sgu lidt.
   For som om nogen er fuldstændig helt aldeles enige med et Partis politik..

   1. Jeg synes du skal bruge bare fem minutter på at læse lidt om USSR og DDR før du erklærer dig enig i noget jeg tror du ikke helt har tænkt til ende. Hvad så når alt er fuldstændig ligeligt fordelt og vi alle bor i helt ens grå betonblokke, hvem skal have strandvejsvillaerne? Skal de rives ned? Og hvad med imorgen når der mod al forventning fra rød side, men per menneskelig instinkt er nogen der har mere end andre, hvad så? Hvorfor skulle jeg gide at investere mine penge i en forretning, arbejde dag og nat for at bygge den op, køre med underskud i flere år før jeg en dag står med noget der kan generere overskud – og jeres elskede arbejdspladser, for så at se det blive taget fra mig? Prøv nu at tænk bare en smule længere end “de rige har så meget, jeg har ingenting”

    1. Hvad med om du tænkte tanken længere ud end blot egen vinding – hvorfor er penge endemålet her? Hvorfor arbejde udelukkende for at du selv vinder for det? Det er den tankegang der i sidste ende er problemet – vi er den eneste race på jorden der ikke formår at sætte kollektivet over individet.

     Vi kunne, på rigtig mange måder, lære meget af myrer og bier – de formår at danne et ekstremt velfungerende “samfund” uden penge, uden at individer “tjener” på det.

     Så kan du sige “hvorfor skulle jeg arbejde hvis jeg IKKE får noget ud af det” – hvortil jeg ville svare, hvorfor ikke? Hvorfor er det ikke nok for dig at arbejde til overall gavn for menneskeheden? Eller lidt mindre, for din familie, din by eller dit land?

     Hele den her materielle tankegang er, i sidste ende, årsagen til at vi som race aldrig kommer længere end hertil. Vi bliver nødt til at komme ud over den her bakke for at tage det næste skridt i vores udvikling.

     Slut med nationalstater, slut med kapitalisme, slut med individuel belønning – vi har resourcer nok til at ALLE kan have den højeste levestandard vi kan forestille os, hvorfor HAR vi det ikke?

     1. Wauw. kom lige til at læse et par kommentarer her, og på sige at din sprang i øjnene. “Hele den her materielle tankegang er, i sidste ende, årsagen til at vi som race aldrig kommer længere end hertil” Det er det dummeste jeg længe har hørt. Du mener helt ærligt at bier og myre er noget længere end som art end os? og bliver lige nød til at spørge hvad du mener med race? for du mener vel ikke os som hvide mennesker? snakker du om os mod bier og myre snakker vi arter.

     2. @Rune, du skriver “Hele den her materielle tankegang er, i sidste ende, årsagen til at vi som race aldrig kommer længere end hertil. Vi bliver nødt til at komme ud over den her bakke for at tage det næste skridt i vores udvikling”

      er du stiv eller EL stoffer……Materiel tankegang, tilsat nysgerrighed er grunden til vi udvikler os, dit scenarie ville sætte os i stå, og hvis myrer var så skide dygtige, tror du så ikke de havde opfundet noget der kunne hjælpe dem(hint..lastbil og kran), så ikke de skulle bruge et helt liv på at slæbe sig ihjel eller at bierne og lige netop dem du skriver, altså myrer og bier….hvis nu du tænker over det igen, hylder de så prncippet med kollektiv over individ og vil gerne give hint her også……dronning.

  2. Jeg håber ikke at dem der stemmer på Enheds listen har sat sig ind i deres program. Det vil virkelig være skræmmende hvis der er så mange i Danmark der går ind for så ekstreme synspunkter.

  3. Hvis man ikke er enig med et parti kan man stemme blankt, så kan de forskellige partier se at folket vil have noget andet.
   Dog er der alt for mange mennesker der ikke indser at man har den mulighed.

  4. tydeligvis er du ikke så godt begavet, hvis du stadig ikke har formået at komme så langt op i samfundet, at du ikke ville skulle give afkald på mere end du ville få ud af et kommunistisk system, eller, hvis du var reelt interreseret i et kommunistisk systems sympati, var flyttet til at land der allerrede havde sådanne principper, i stedet for at reformere et lille medløber land som danmark (Nordkorea tager imod begavede folk med åbne arme!)

   1. Hvis du mener Nordkorea er kommunistisk burde du måske genoverveje om du ved nok om politik til at udtale dig om dette emne..

   2. Nordkorea følger ikke det kommunistiske manifest, har der endnu ikke været nogen der har gjort. De såkaldte “kommunist partier” der har været de sidste 100 år har ikke fulgt det. Lenin havde et ønske om det men stalin vendte det til diktatur. Det er hvad man typisk kalder en ulv i fåreklær

  5. Det er du så ikke – Man kan ikke stemme på et parti der, der til eksempel også i sommer udtalte følgende
   “Hvis vi kommer til magten, vil der nok være enkelte aviser der må lukke”
   Underforstået de kritiske!!!
   Så må beklage, du er ikke så begavet
   Ellers godt valg 😉

  6. Hvis man seriøst har sat ind i enhedslistens partipolitik, så stemmer man enhedslisten, med mindre man er et uansvarligt fjols..

 4. “Jeg har hørt mange der stemmer Enhedslisten sige ting i retning af at “Ja, men, jeg er heller ikke helt enig med ALT hvad de vil, jeg synes bare at der skal være mere ligelige fordeling af rigdom i vores samfund, så derfor stemmer jeg Enhedslisten” — fair nok, og så alligevel nej… kære venner, det er altså bare ikke godt nok!”

  Hmm.., Hvis man ikke er 100% enig et fremlagt partiprogram, bør man da lade være med at stemme? (og skønt du lige sammenligner en med Hitler i den situation)

  Jeg ser store problemer for vores demokrati, hvis vælgernes holdninger skal reduceres til de få partiers fremlagte partiprogrammer.

  Dernæst kan man vel godt erklærer sig enig i et principprogram- principielt (deraf princip-program), og stadig være klar over, at der er forholdsvis urealistisk at gennemføre, hvis ikke vi alle er med på ideen (dette nævnes sådan set også i programmet, da alle punkter skal gennemføres, og ikke mindst bibeholdes, demokratisk.)

  1. Det er stort set umuligt at finde et parti som “mange” er 110% enige i. Specielt fordi det ofte kraever at man saetter sig ind i rigtigt mange aspekter, af det at styre et samfund.

   Fx ser man jo blog-opretteren her skrive, at man ikke ejer sit hus i fremtiden, hvis EL faar magten. … Hvem ejer dit hus i dag? Jeg mindes da helt bestemt at jeg betaler baade til staten og til kommunen, for at have mit hus. Jeg mindes ogsaa at jeg ligger under for en offentlig vurdering af vaerdien paa “min” ejendom, som resulterer i en markant hoejere pris for at “leje” min grund. Ligeledes ligger jeg under for et utal af regler og zonebestemmelser, der goer at “min” ejendom, ikke just kan blive til en firkantet pengetank i stil med Joakim von Ands.

   Man stemmer paa det parti man er overvejende enig i, men vil i sidste ende nok altid have et par punkter hvor man ikke er helt enig – eller ikke forstaar hvad der vil vaere bedst.

   Hvis man saa stemmer blankt, taeller ens stemme altsaa ikke med i fordelingen af mandater, hvilket i sidste ende betyder at man ligesaa godt kunne have stemt paa det parti, der fik flest stemmer.

 5. Jeg er enig i alle 10 punkter. Men tak for din ellers nedladende forventning om, at mit partis vælgere ikke aner hvad deres eget parti stemmer om.

  1. Hvis du er enig i ALLE 10 punkter.

   så burde du tage til Cuba, hvor man rent faktisk fører planøkonomi, og mere eller mindre har en folkehær.

   Der er en grund til at kommunisme blev ulovliggjort i den “vestlige” verden.

   Og som historien siger, så skal man lære af historien og undgå at lave samme brølere igen.

   Sovjet fandt ud af, at sovjet var en dum ide. ;P

   godt valg i morgen.

   DF – Et parti af dansken, for dansken.

   1. Kan du give mig de love i “den vestlige verden” der ligefrem “ulovliggører” kommunisme, tak.

    Kom med paragraffer samt links til lovgivningen for hvert EU-land.

    Hvis du ikke magter det, så lever du jo ganske fint op til DF’s slogan: Tomme tønder buldrer mest.

 6. du skulle tage at læse op på socialistisk/kommunistisk ideologi før du udtaler dig om det, Magnus Kjøller. overskriften på punkt 10 giver ingen mening.

  1. Det er en faktisk begivenhed, at kommunismen blev indført i Rusland, og alle som har set dokumentar om socialiseringen der ser at den menneskelige natur slår igennem. Enhver der har adgang til rigelige ressourcer vil ikke naturligt dele. Man kan så i lyset af socialismen argumenterer for at staten skal gå ind og omfordele, men skal staten virkelig gå ind i et privat hjem og sige lige præcis hvilken bil man skal have og hvordan et hjem ser ud? det er der socialismen fører hen, idet den fanatiske socialisme vil ind i det private hjem og kollektiviserer det, således er socialismen også en indoktrinering som den kapitalistiske indoktrinering er det.

 7. Hvor indædt den kapitalitiske levevis er i din bevidshed, er det eneste, der er skræmmende.
  Enig eller uenig er for så vidt underordnet, men at man ikke engang kan forestille sig et socialistisk samfund i teorien, er bekymrende.

  1. Det er skræmmende at den socialistiske levevis er så indædt i din bevidsthed at du rent faktisk tror at socialisme er andet end ønsketænkning og utopier. Menneskelig natur kan ikke ændres eller puttes i rammer hvilket er hvad socialismen prøver. Nogle er kloge, andre dumme verden er et ubehageligt sted og sådan er det. Jeg stemmer ikke selv da jeg ikke kan lide menukortet, men jeg vil dog anerkende at kapitalisme er det naturlige valg da det er sådan vi er indrettet som mennesker. Kommunisme og socialisme er lidt ligesom religion. Et middel til at styre sine får, de gode gamle gutter som Stalin og Mao var da ihvertfald ikke helt på lige fod med deres åh-så-dejlige medmennesker 🙂

   1. Jeg vil gerne udbede mig et bevis på at konceptet ‘menneskelig natur’ ikke er et ideologisk perspektiv, men bunder i en eller anden form for saglighed.. for jeg tvivler.

    Men jaja! bevares! vi kommunister er åbenbart de eneste der ser verden gennem ideologiske briller! (…lol)

   2. Kapitalisme er på ingen måde “menneskelig natur”. Hvis den var, så ville kapitalismen have eksisteret meget længere end den har. Kapitalismen er blot et i en lang række af økonomiske systemer, og det vil blive erstattet af noget bedre, forhåbentlig i vores levetid.

 8. Har du overhovedet undersøgt, hvorvidt de 10 punkter er sande, eller har du bare sammenholdt dem med holdningerne fra TV2 news, og fundet ud af at de ikke er enige. Hvis ikke du kan se sammenhængen mellem kapitalisme og folkedrab, så er du mere end almindeligt naiv.
  Hvis ikke du tror at Kapitalismen begrænser demokratiet, så læs om den nye TAFTA aftale, som er på vej igennem, hvori store selskaber får samme rettigheder som nationer, og får mulighed for at sagsøge lande, som laver lovgivning, der begrænser deres profit.
  Du er som alle de andre, der blindt bjæffer de holdninger videre, som du er blevet indoktrineret med, med samme ildhu, overbevisning, og mangel på kritisk stillingtagen og intelligens som en veltrænet og loyal køter.
  Med mindre du er milliardær, så vil kapitalismen ikke gavne dig. Du kan måske blive en skødehund, men du vil aldrig blive set som et menneske af dem, som profiterer på hvordan verden er nu. Det er sgu sørgeligt at høre på folk som dig.

   1. Ja. Jeg har læst dit blogindlæg, og jeg er fuldt ud enig i enhedslistens vurdering af de 10 punkter som du nævner. Måske bortset fra at opløse politi og hær, som vi nok ikke kan undvære (selvom jeg tænker at de kunne ændres i positiv retning), og indførelsen af et kommunistisk samfund, hvor vi lige skal adskille kommunismen som grundlæggende idé og kommunismen som politik.
    De punkter som får dig til at tage dig til hovedet, lyder altså fuldstændigt fornuftige i mine ører, og jeg vover at tro, at det der får dig til at tage dig til hovedet over dem, er, at du ikke har sat dig ordentligt ind i nogen af sagerne.
    Hvis du vil høre, så vil jeg da gerne komme med velformuerede- og dokumenterede argumenter for at enhedslisten har ret, men jeg tror, at der hvor du står af, er der hvor enhedslistens partiprogram adskiller sig væsentligt fra den røverhistorie, vi er blevet bildt ind for til stadighed at aflevere vores tid, penge og liv til kapitalismen, og de ganske få mennesker som har gavn af den. Jeg beskylder dig altså for at være snævertsynet og indoktrineret, og anmoder om at du i det mindste prøver at sætte dig ned og undersøge tingene og tænke grundigt over dem.

    1. Det sjove er jo at det dig som er indoktrineret. At indføre socialisme er at pådutte og tvinge mennesket til at underminere den måde vi er indrettet og agerer på naturligt. Jeg siger ikke vi skal leve i et anarki eller lignende, men man er nødt til at anerkende at mennesket ikke er skabt til at sidde og holde hinanden i hånden og nyde at alle ens værdier er ren tag selv buffet for resten af verden 🙂

     1. Du udtrykker igen dine holdninger. Jeg er ikke på nogen måde indoktrineret, og hvis du vil vide det, så stemmer jeg slet ikke på enhedslisten. Jeg er blot enig i de 10 punkter du har bragt op, og jeg fastholder at du ikke undersøger en skid før du udtaler dig. Mennesket er skabt til at leve i et fællesskab, hvor man deler goderne. Vi er ikke enlige rovdyr som kun møde for at kneppe. vi er flokdyr, som som har brug for socialt samvær og fællesskab for at trives. Prøv at læse din sidste sætning igen, for for mig gave den ingen mening.

     2. Jeg er fuldstændig uenig. Hvis myrer og bier kan formå at samarbejde for det fælles bedste, så er det jo fuldstændig vanvid at antage at vi, som en langt mere intelligent dyrerace, ikke kan formå det samme.

    2. Jeg vil meget gerne se dig komme med velformulerede og dokumenterede argumenter om, hvorfor Endhedslisten har ret? Men altså kun, hvis du har tiden! Desuden Marc – så skal du have en High five for alle de “velformulerede og ikke mindst dokumenterede” personlige angreb du kommer med.

     1. Marc stop nu dig selv inden det bliver for pinligt. Hvis din/Enhedslistens ideelle verden eksisterede, så ville vi alle sidde rundt om verdens største lejrbål og synge kumbaya. At man vælger den borgerlige regering betyder vel ikke at mennesker ikke stadigvæk vil række ud efter hinanden i nød og leve som “flok dyr”.

    3. “den røverhistorie, vi er blevet bildt ind for til stadighed at aflevere vores tid, penge og liv til kapitalismen” Altså Marc, bare fordi vi levede i et kommunistisk samfund, så er det jo ikke ensbetydende med at vi bare kan side på vores flade iført togaer uden at arbejde for føden. Resourcerne skal udvindes på en eller anden måde og af nogle.

     Men når du nu er så overbevist om at det er det rigtige, kunne du så ikke vise mig et sted i historien hvor kommunismen har fungeret? Den fungerede tydeligvis så godt i det gamle USSR og DDR at de var nødt til at bygge en mur for at holde på folk!

 9. Det er nogle rigtig ubehagelige påstande og sammenligninger, du kommer med. Det håber jeg godt nok, at du er klar over! Det er helt fair, at du er uenig, men lad da være med at udtal dig om noget, du åbenlyst ikke ved en fløjtende fis om…
  Og hvis du absolut skal spy galde ud over et parti, ville det være langt mere oplagt at se nærmere på Danskernes Parti, der åbenlyst er nazister…

  Og ja, jeg stemmer Enhedslisten, og ja, jeg er enig med deres principprogram.

     1. Ahmen, nævn et land, som har indført de her principper hvor det rent faktisk har været en succes? – Alle forsøg på kommunisme o.lign. er jo endte med samme resultat, at der sidder en diktator eller diktator lignende skikkelse, og der kommer store mængder sorte penge i omløb, samt de højtuddannede forlader landet. De fleste kan nok blive enige om, at mange af principperne er nogle smukke tanker, men realistisk set kan de jo ikke eksisterer i praksis.

  1. Jeg er også enig i alle 10 punkter som dybt demokratiske idealer, og de efterstræbes i det daglige i frivilligt arbejde, moralsk forsvarlig gerning og tydelig markering af holdninger (selv når der indgås nødvendige kompromisser)

  2. Patricia, hvis du i din omgangskreds ikke er vant til at blive udfordret i din opfattelse af enhedslisten så forstår jeg godt at det må være ubehageligt. Som godnatlæsning vil jeg anbefale dig at læse lidt op på hvordan det gik i DDR, hvorfor folk satte deres liv på spil for at komme væk, og hvordan systemet til sidst, uundgåeligt, kollapsede under vægten af dets ineffektivitet og dets borgeres utilfredshed.

   Som bare lidt historieinteresseret gør det mig alvorligt bekymret at så mange mennesker ikke er i stand til at se parallellerne til det EL vil. Jeg ved ikke hvorfor de ikke skulle mene det der står i deres principprogram, så kunne de jo bare skrive noget andet?

   Du er meget oprørt over at Magnus drager paralleller til nazismen, mens du selv ikke står tilbage for at gøre det samme mod DF, jeg skal ikke sige hvem der har ret, men det er værd at nævne at Stalin og Mao bestemt ikke var bare en smule bedre. Dødstallene den gang var som det sagdes så store at de ikke længere var tragiske, blot statistiske.

   1. Nu var hverken DDR eller Sovjet jo rent faktisk kommunistiske lande, omend de påstod det. De var undertrykt af et fascistisk diktatur, til gengæld.

    Kina er, på nuværende tidspunkt, det tætteste man kommer på et “kommunistisk” land, omend de stadig har endog et stykke vej igen før de rammer den egentlige ideologi.

  3. Enhedsliste=kommunister=Gulager, muren i Berlin, voldtægt af tusinder af kvinder, mord og udsultning af millioner af uskyldige bønder, etnisk udrensning, forfølgelse af “uønskede”, mord på journalister etc.
   Godt at vide nogle stemmer på det de går ind for.

 10. Kære Magnus Kjøller. Skønt at du ser ned på folk med andre holdninger end dig selv, det er jo tydeligt! Jeg stemmer STOLT på Enhedslisten da jeg jo mener at den kapitalistiske verden er direkte modsætning til den Menneskelige verden(eller er blevet) vi står som diametrale modsætninger efterhånden og undskyld mig… hvis jeg skal vælge er jeg sgu mere socialist end kapitalist!!Hvis du læser den første paragraf igen vil du se at der står “BLIND kapitalistisk vækst…” er det noget du SELV ønsker? desuden er ideologien jo billedet af en perfekt verden… og i denne BEHØVES jo ingen politi/militær for folk gør jo det rigtige(dette sker nødvendigvis aldrig… men man har vel lov at drømme!) Angående patentloven… hvor langt KUNNE vi være kommet hvis der ikke havde været ENKELTE mennesker der havde ret til at designe/udvikle på bestemte ideer/concepter?? tænk på medicin? hvor dyrt er det når der kommer helt nye produkter? der var folk der ikke nødvendigvis havde råd til de produkter de havde brug for FØR patentet løb ud, og der kommer billigere mærker… og syntes personligt det giver større konkurrence på produkterne så længe det er folk der ved noget om dem. men blev RIGTIG glad da jeg så at andre også tog afstand for den kolde verden så forankret i kapitalens magt! vi skal have penge til at overleve men hvornår er vi begyndt at kunne spise dem? og når jeg tænker på hvor meget Socialdem. er hoppet med på DEN vogn er jeg da glad for at være “hippie”, “flipper” og alle de andre navne i finder på at kalde os…

 11. Davdav.

  Dette skal lige siges med det samme: Det du har trukket ud af principprogrammet er jeg i nogen grad enig i.

  Men men men…:
  Citaterne: Du citerer fra Enhedslistens principprogram. Det er fint at citere. Men jeg har lidt på fornemmelsen, at du godt er klar over at nogle af dine citater er taget ud af kontekst. F.eks. pkt. 10: “En socialisme, der peger mod […]”… Mange vil være i stand til at se, at der står noget før dette citat, som, efter min mening, er essentielt for citatet.

  Overskrifterne: Nogle af dine overskrifter er yderst (fejl-)fortolkende, og tager udpluk du finder relevante. F.eks. overskriften med på pkt.3, den med at dele computere. Du har nærmest skamløst hevet ud at “Folk skal deles om computere”. Hvis du havde læst bare hvad der stod, i det ellers meget sparsomme citat du har brugt, må du da kunne forstå at det handler om at deles om de ting som det giver mening at deles om, med henblik på bl.a. at spare på ressourcer (“naturgrundlaget”).
  Enhedslistens pointe kunne ligeså godt være, at hvis jeg kun skal bruge en bil (eller en computer eller en vaskemaskine eller …) en sjælden gang imellem så giver det da mening at jeg deler bilen (eller computeren eller vaskemaskinen eller…) med andre, så man får mest ud af den i stedet for den bare står og gør intet.

  Dine eksempler:
  Du bruger eksempler som er sagen helt uvedkommende, og du prøver konkludere noget ud fra det. Det kan man altså ikke, når dit argument ikke har nogen logisk relevans til emnet.

  Du er et præmieeksempel på hvorfor jeg foragter politik, idet at du bruger de samme slags fejlagtige syllogismer, argumenter, og retorikker.
  Men bare husk at du trods alt er et præmieeksempel.

  Hav en god dag, og husk på at hver eneste gang man skriver noget vrøvl, har man brugt tid på at skrive noget vrøvl.

 12. Tænker bare om folk herinde har tænkt over hvordan det vil gå med væksten i Danmark hvis vi nationaliserer noget, hver gang et firma eller en person får en god ide. Jeg tror ikke at der er nogen der gider knokle røven ud af bukserne og arbejde mange flere timer end 37 om ugen hvis de ved at staten tager deres opfindelse/firma fra dem, hvis den bliver en succes. Og da Danmark jo ifølge vores politikere skal leve af innovation eller vidensproduktion kan jeg godt forestille mig at det er trange tider som landet går i møde hvis dette bliver indført.

  Desuden kan mennesker jo aldrig blive helt lige. Den lighed de taler om er baseret på økonomi og bygger vel på den præmis at hvis alle har de samme goder og penge, så er alt godt. Hvad med mig for eksempel er er skaldet? Eller ham der ikke har så pæn en kone som naboen eller grimme børn? Skal der ikke gøres noget for dem (sakarsme kan forekomme)

 13. Jeg er sikker på, at Magnus Kjøller bare føler sig truet af Enhedslisten.. Jeg mener, når manden kun har penge i hovedet, så er det jo ikke så mærkeligt. Godt vi stadig er nogle, som tror på mennesket, svagt som stærkt.. Og ikke mindst lighed 🙂

  1. JEG føler mig truet af Enhedslisten. Ikke af økonomiske grunde, men fordi jeg har lyst til at bestemme over mit eget liv.

   Derudover, så tror I jo netop IKKE på mennesket. I mener mennesket er for dumt til selv at vide hvad der er bedst for det, så derfor skal I bestemme over det. I tror ikke på at mennesket i udgangspunktet er sympatisk og gerne vil hjælpe andre i en dårligere situation, så derfor skal I tvinge det.

   Det eneste I tror på er absolut, tvungen lighed. Et resultat af en kvalmende misundelighed overfor de mennesker der er villige til at tage en risiko og til at knokle hårdt for at opnå et bedre liv. I er ikke selv villige til at lægge den samme indsats, så derfor vil I, under trusler om vold og drab, tvinge alle til at have samme levestandard.
   Hvis der ikke er nok kvinder der gider at lægge den indsats der kræves for at få bestyrelsesposter, så tvinger I da bare virksomhederne til at have mindst 50% kvinder i bestyrelsen. Hvad med 100-meter sprint. Skal I ikke, i samme ånd, lade de hvide løbere starte 15 meter foran de sorte, for de hvide vinder jo aldrig?

   Hvis der er nogle der moralsk kan forsvare den tvang og de trusler, som hele Enhedslistens (og resten af venstrefløjens) projekt bygger på, er jeg lutter øren.

 14. Fedt indlæg. Jeg er helt sikker på, at Magnus Kjøller har hjulpet Enhedslisten mere end han aner. 😀 😀

 15. Den eneste grund til at enhedslisten får stemmer er fordi der er folk i Danmark der ikke har kunne overskue at tage sig en uddannelse. Dermed ikke har kunne formå at tjene særlig mange penge. Derfor bruger de argumenter som: “Det kan ikke være rigtigt at dem med mange penge, ikke skal bidrage langt mere til samfundet”, også kaldet robin hood filosofien. Det fint nok i har de holdninger grundet jeres lave sociale status. Men når det så er sagt, så kan man kun grine af jeres samfunds utopi. At i virkelig tror at Danmark ville kunne fungere hvis vi nedlagde børsen, som også betyder alt handel med omverdenen. Hvis børsen bliver nedlagt ryger alt import og eksport dvs. tusind og atter tusindvis af arbejdspladser vil gå tabt, det vil resultere i vores statskasse ville forsvinde i løbet af meget kort tid, og så er det lige præcis der det bider jer i røven! fordi på det tidspunkt er alle de slemme “kapitalister” som ellers har høstet penge hjem til statskassen smuttet til andre lande for længst, for at realisere de drømme som i kun ved ønsketænkning kan opnå via at stemme på sådan et absurd parti.

  Jeg er virkelig glad for at det kun er få danskere der stemmer på enhedslisten, men jer der gør det, jeg har kun en ting at sige, og det er.

  vågn nu op og kom igang med selv at prøve at opnå noget her i livet, og prøv engang at sætte jer bare en lille smule ind i samfundets forunderlige mekanismer før i prøver at nedbryde dem.
  For mig lyder det lidt som om Morten og Peter har fået til opgave at sammenstøbe et “Principprogram” i løbet af en halv time, når jeg kigger på enhedslisten partiprogram.

  (Intet hits mod Morten og Peter, Jeg er helt tosset med jer!)

  1. Hvad bilder du sig ind at sige, at folk der stemmer Enhedslisten, er dem, der ikke orker at tage en uddannelse? Jeg er da i fuld sving med min bachelor, og jeg kender mange andre, der stemmer på Enhedslisten, som har fine uddannelser og gode job.

   1. Så er du jo bare ikke rigtig klog Patricia.. Drop dog den der forargelse over et harmløst udsagn.

    Noget langt mere vigtigt er: Hvad fanden får dig til at tro at du har ret til at bestemme hvordan JEG skal leve mit liv? At du kan tage mine værdier fra mig, bare fordi du har lyst?

    1. “dine” værdier? Hvorfor skal de absolut være “dine”? Hvorfor må de ikke være folkets?

     Hvorfor skal bestemte mennesker have så meget når andre har så lidt? Hvorfor kan vi ikke dele jordens resourcer fornuftigt i stedet for at spilde dem væk på en større bil end naboen, eller et diamanthalsbånd til 50.000 kr til den dyre racerene puddelhund?

     Hvorfor kan vi, som race, ikke stige op over det her “mig, mig, mig” og kigge mere på helheden?

     Penge er en løgn. Kapitalismen er en løgn bygget på løgne. Det er et korthus der er godt i gang med at vælte, og folk bør sgu vågne op af den drøm efterhånden. Det er på høje tid at vi tager det næste skridt – om det er kommunisme tvivler jeg på, men det er med sikkerhed ikke kapitalisme der får os videre som race.

     “import/eksport” giver mening i et kapitalistisk verdensbillede, men ikke i et ideelt billede. Nationalstater og religion er kunstige ting der er skabt for at danne grænser mellem et folk. Der findes ikke grænser udover dem vi, som race, sætter for os selv.

     1. Bravo.. lige præcis det det handler om. Verdenen kan snart ikke holde til mere egoistisk og håbløs udnyttelse af ressourcer. De fornuftige råbte for mange år siden op om at jordens klima var ved at reagere på den kapitalistiske udnyttelse af jordens ressourcer (global opvarmning). Dengang skulle de knap så fornuftige overtales til at det overhovedet eksisterer.

      Vi står stadig med problemer som grov nedfældning af regnskoven, (noget nær et areal på størrelse med Fyn af Brasiliens regnskov på et år) og den såkaldte skrald ø (http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Pacific_garbage_patch)(unskyld for wikipedia referencen, orker ikke finde de reelle undersøgelser som reference) som forstørres år efter år grundet vores moderne forbrugerkultur der udskifter ting så snart en bedre version kommer på markedet. Ja det lyder farligt med ordet revolution, men et eller andet skal jo gøres. Vi kan ikke bare vente til lortet går galt.

     2. Jeg beklager, men der er intet håb for dig Rune 😉 det er personligt et af de vildeste statements jeg nogensinde har læst (dette skal ikke misforstås med, at det ikke samtidig var interessant). Folkets værdier i stedet for egne – come on, er du seriøs ?
      Folkets normer og værdier skulle gerne komme til udtryk hver gang en ny lov vedtages eller tillægsparagraffer inkorporeres i eksisterende lovgivning, da det er et af de grundlæggende pejlemærker, hvorpå en lov bliver til.

      Jeg har et uddybende spørgsmål, hvorpå jeg håber du vil være mig behjælpelig at få svar : hvorfor mener du ikke, at en vis form for ulighed er acceptabel når nogle folk arbejder op mod 100 timer om ugen og andre arbejder 0 og ernærer sig ved overførselsindkomst (selvvalgt eller ej) ?

      Med venlig hilsen

      Mogens

     3. Rune når du siger:
      “Hvorfor skal bestemte mennesker have så meget når andre har så lidt? Hvorfor kan vi ikke dele jordens resourcer fornuftigt i stedet for at spilde dem væk på en større bil end naboen, eller et diamanthalsbånd til 50.000 kr til den dyre racerene puddelhund?”

      Så kan jeg fortælle dig at de mennesker der har meget, også har ofret utrolig meget for at få det, det kan både være på et personligt plan og fysisk plan, og inden du begynder at spørge ind til hvad det fysiske plan kan være: så synes jeg du skal tjekke gennemsnitslevealderen for advokater i københavn, så håber jeg du forstår pointen(hvis du ikke gider gå ind og tjekke det så kan jeg afslører at den ikke er særlig høj). Derfor skal dem der gider arbejde for det have så meget mere, end de mennesker der ikke gider bestille en skid.

      og når du snakker om spilde jordens ressourser på diamanthalsbånd til 50.000 kr, mener du så de ressourser der bruges på at printe de pengesedler som skal betale for dem? – Hvis ja så kan jeg fortælle dig at det er forældet at betale så store beløb kontant. Det foregår for det meste over en computer eller med det fine VISA-Dankort som du sikkert også har liggende på indersiden af din pung.

      “Hvorfor kan vi, som race, ikke stige op over det her “mig, mig, mig” og kigge mere på helheden?”

      – Det er fordi sådan er vi mennesker desværre ikke indrettet, det kunne være meget lettere hvis vi var, det er jeg enig med dig i. – Men det er vi altså ikke!

      Resten gider jeg slet ikke kommentere på da det.

  2. Sjovt indlæg, jeg tjener 40.000+ om måneden og min stemme havner alligevel hos Enhedslisten. 2 uddannelser for at være dygtig inden for mit område. Fedt postulat ellers, bare uden bid, ligesom resten af det lort du skrev – ha’ en dejlig dag

   1. Og hvor længe tror du så du bliver ved med det, hvis de får magten. Er du villig til at gå ned i løn og levestandard, det tror jeg ikke du er.
    Jeg vil skyde på at de fleste der stemmer på enhedslisten hører til de lavtlønnede, og derfor vil opnå en højere løn/levestandard. Problemet som jeg ser det er at det primært er de højtlønnede og dem der skaber vækst/innovation der bliver ramt, og hvorfor skulle de knokle, hvis de får det samme som alle andre i Danmark

   2. Jeg synes nu selv der var godt bid på mit oplæg Kasper, jeg fik op til flere der stemmer på enhedslistens pis i kog. Inklusiv dit, i og med du ikke kunne dy dig for at fortælle os andre om “din” personlige succes. Jeg nægter at tro på der findes så gode mennesker som dig i det danske land, som vil dele størstedelen af sin gevinst efter så hårdt arbejde. (Hele 2 uddannelser, hold da op 😉 )
    – Ha’ en dejlig dag

  3. Stemmer IKKE på Enhedslisten.. men mener det bevist at Enhedslistens vælger klart har det største masse af højtuddannet vælgere, derefter Rad. V. så Kons, så SF, Soc.dem og venstre på samme plads og DF på en klar sidste plads. LA aner jeg ikke hvor ligger, men jeg regner stærkt med den ligger under DF..

  4. Til Thor og andre af samme overbevisning, at Enhedslistens vælgere er uden uddannelse og succes. Jeg vil blot informere om, at Enhedslisten har nogle af de mest veluddannede vælgere (de bedste sidst jeg læste). Så argumentet om Enhedslistens vælgere er fiaskoer, nassere og uudannede, burde ikke blive brugt mere i denne diskussion.

 16. Hold da fest hvor er det langt ude ! Normalt stemmer jeg egentlig ikke, da jeg langt fra sætter mig ind i noget så gabende kedeligt som politik… Men der er da nogle der skal have mit kryds og det bliver IKKE enhedslisten ! Av min arm, de skal da vågne lidt op.

 17. Ja uha uha, vi er farlige fordi vi vil have et opgør med fattigdom og have mere lighed i samfundet.

  Tænk sig hvis der ikke længere var politikere der kunne please de rige og få penge under bordet til div. Projekter.

  Enhedslisten gør hvad de siger de gør og fortæller folk hvordan verden hænger sammen, så de kanforstå det.
  Vi pakker ikke tingene ind og vi VIL ændre Danmark, for det Danmark vi ser idag og som HAR været styret af de blå, er ikke godt nok.
  10 års magt resulterede i elendighed.

  Og nu bygger rød op på ny…….. IGEN.

  1. Nej, I er farlige fordi I med trusler om vold og mord vil tvinge andre til at opgive deres værdier og leve på den måde I synes er rigtig.

  2. Hej Daniel,

   Hvor vidt omsiggribende er denne fattigdom vi skal gøre op med ? Sidst der var debat om netop dette fattigdomsemne var det eneste udbytte jeg fik, at det er de studerende der er landets fattigste ? Ret mig gerne såfremt jeg er galt på den.

 18. det er nok noget af det værste lort jeg længe har læst!!! flere af punkterne er usande eller overdrevet!!! jeg håber i tager det her med et gram salt, ellers er i sku for dumme, håber i dårligt udført propaganda!

  jeg synes godt nok det er pinligt at se hvor mange der er fuldstændig ukritiske over for dennne artikel!!!

  tænk jer om før i stemmer, ellers så bliv hjemme!!!!

   1. hvis mig det sted hvor der står genindfør kommunismen? der står på hjemmesiden “Med afsæt i den kommunistiske vision om det klasseløse samfund drømmer vi om menneskehedens frigørelse. En frigørelse der inden for rammerne af et reelt demokrati befrier menneskets naturlige forudsætninger for omsorg og respekt for mennesker, dyr og hele den skønne klode. altså med et afsæt!!!! slå ordet op hvis du ikke forstår det

    1. lol, det er det hele den her side gør!!! vil du forklare dig lidt mere? jeg citerer fra det valgprogram der bliver kritiseret? hvordan kan det på nogen måde være ude af kontekst?

     1. Pas nu på Thor. De skulle jo nødigt tro at vi er nogle voldelige revolutionere som er fast besluttet på at lave Danmark til et stalinistisk USSR. Har efterhånden i løbet af denne tråd set EL blive sat i bås med Nazityskland, DDR og USSR….

 19. Er der nogen som er enige i ALT et parti siger? Jeg er uenig med noget ved alle partier, men så gælder det for mig at finde det parti jeg er mest enig med. Hvad er galt i det? Eller skal man bare lade være med at stemme hvis man ikke kan stå inde for alt hvad partiet står for?

  1. Nej, ingen er enige i ALT hvad et parti siger. Men jeg ville nok ikke stemme på et parti som ønsker en socialistisk revolution, hvis jeg var uenig i at Danmark trænger til en socialistisk revolution. Eller nedlæggelse af politiet. Eller andre af de mere sindssyge ting.
   Derfor kunne jeg da heller aldrig drømme om at stemme Enhedslisten. Og så kan man være nok så enig i deres miljøpolitik eller whatever. Men partiet er fyldt med gammelkommunister, og det er deres officielt erklærede mål at starte en socialistisk revolution med alt hvad der dertil hører i Danmark. Det er deres drømmescenario. Og det er satme bat shit crazy. Og det er ikke en lille detalje. Det er deres centrale vision om drømmesamfundet.

 20. intet sted står der noget om at de gerne vil have et kommunistisk samfund, ikke at jeg kan se problemet i det!!! men det eneste de har med kommunisme at gøre idag, er at nogle af partiets medlemmer er gamle vs’er og kommunister!

 21. Hvis man stemmer på EL har man godt nok knald i låget.
  Dem som vil ha kommunisme kan sgu skrubbe til Rusland eller Kina.
  Vi andre som har været med til at opbygge den velfærd gennem et langt liv, ser det ikke gerne ødelagt af mange af jeg her, som er unge der ikke kan se længere end til bajere og fri hash.
  BLIV NU HJEMME i stedt for at stemme i dag ik’ så er i søde og kan fortsætte med SU og hygge jer.

  1. Så demokrati og ytringsfrihed gælder kun når man er enig med dig? HVad med om du skrubbede til Nordkorea eller Iran så, jeg hører man ikke er så glade for at befolkningen har forskellige meninger end magthaverne i de lande.

   Du er velkommen tilbage når du kan have en saglig, voksen debat.

 22. At alle skal være lige og have lige meget, er da en fantastisk tanke, men nu er der bare lige den hindring at det ikke ligger i den menneskelige natur at være lige, det har man set siden de første mennesker, der vil atlid være begær, vrede, misundelse, had og kærlighed, der sætter en fod i døren for det. Desuden hvis man skal yde efter evne og nyde efter behov, hvordan godtgør jeg så, at jeg har behov for tre uger i Thailand? Skal jeg stille mig i kø, blandt alle andre og håbe det bliver min tur inden for min levetid, eller skal man afskaffe ferierne? Det er somrene herhjemme vist ikke helt gode nok til. Det ER en smuk tanke, men det kan ikke lade sig gøre

  1. Capper, Capper, Capper.. Det er lige præcis den tankegang, der umuliggør en sådan smuk ide.. Lad vær med at bruge ganske normale, menneskelige følelser som undskyldning for ikke at kunne få en ideologi til at virke. Hvis jeg følte had til dig, er det jo ikke ensbetydende med, at vi ikke kan være ligeværdige. At menneskelige følelser skulle være en forhindring for at få kommunismen til at virke er i min optik ikke rigtig… Om den tanke er eller ikke er inspireret af Enemy at The gates, skal jeg ikke kunne sige, men det kunne godt læne sig lidt deropad 😉
   -Og det med de 3 uger i Thailand – Et behov er et behov. Noget man har brug for. Hvis du føler det nødvendigt at skulle godtgøre for et behov, så ville jeg mene, at det nok ikke er noget, at du har brug, men nok mere noget du gerne vil af lyst, fordi det lyder lækkert.
   Super spændende emne. Er villig til at diskutere, hvis det skulle komme til det.
   -Det ER smuk tanke, ja. Og ja, det ville være svært at realisere, da det ville kræve en indgående indsats for mange individer og gøre op med mange af de ting vi har lært om verden og samfundet i dag. Men umuligt – aldrig i livet.. Et skridt derhen af ville være at imødekomme ideen om en sådan verden og ikke bare skyde den i sænk fordi den virker “umulig”

 23. Fedt at du poster det… Gad vide hvor mange af Enhedslistens vælgere, der reelt kender principprogrammet og ikke bare er faldet for Pernille Rosenkrantz Theils og Pernille Skippers “dådyr-øjne” og gennemslagskraft på TV… ? Tankevækkende !

  1. sjovt, jeg stemmer på enhedlisten og har læst HELE principprogrammet, og ikke bare en lille sølle fortolkning på en blog, gad vide om du overhovedt selv ved noget om politik??? Pernille Rosenkrantz Theils er social demokrat?

 24. jeg gir op!!!! bare fordi i er imod enhedslisten, kan i godt være nogenlunde rationele og ikke opdigte sandheder der passer ind i jeres verdensbillede. det er så let at fortolke, og jeg kan se at mange på denne side fortolker rimelig frit, hvilket siger mig at i nok er rimelig ligeglade med hvad jeg siger, eller med hvad der endelig står på enhedslisten hjemmeside!!!

  husk at stemme og ha et godt valg!!!

 25. Desuden føler jeg lidt for folk, der indgående går så meget op i politik, og føler sig stolte over at bidrage til vores samfund og demokrati ved at stemme. I al den virvar omkring hvem man skal støtte og hvem man er bannerfører for, glemmer vi at vi bare er bittesmå brikker, der bliver rykket på i et kæmpe massivt KORRUPT politisk spil. I sidste ende vil alle politikerne bare ind og få den skrevet deres navn på den ministerpension, så de har deres fremtid sikret + lidt mere. Og vi ved jo alle sammen godt, at der ikke bliver undladt nogle midler.. Everything goes in love, war and politics

 26. “Følgende er uredigeret direkte fra partiprogrammet”

  – Hertil bør du tilføje, at du selv har indsat 10 fede overskrifter med dobbelt skriftstørrelse, som fortolker dine håndplukkede citater særligt negativt.

  Særligt to af dine overskrifters fortolkninger af citaterne vil jeg anfægte:

  Overskrift 3: Enhedslistens bekymringer omkring kapitalismens krav om vækst, hvilket øger presset på vores miljø og skaber klimaproblemer formidles (populistisk forenklet) som et påbud mod at have en privat computer.

  Overskrift 9: Her refereres til at globaliseringen skaber øget ulighed mellem rige og fattige. De ser en intensificering i udbytteforholdet mellem rige kapitalstærke stater og fattige arbejderintensive stater. De anfægter ikke, at kapital og arbejdskraft kan glide lettere over grænserne, som jeg gætter på du refererer til.

  Desuden enig i Thors ^^ påpegning af overskrift 10

  Jeg stemmer ikke EL. Jeg er bl.a. uenig i, at man skal bryde fundamentalt med kapitalismen. Men det er vigtigt, at vores politikere adressere, de problemer, som uomtvisteligt er forbundet med et kapitalistisk system.

  – Klimaforandringerne menes at forårsage de kæmpetyfoner, der kostede 2000 filipinere liver sidste uge. Det skal tages politisk til efterretning!

  Med venlig hilsen

 27. skal du ikke dele min computer,vaskemaskine,tv eller iphone med andre mennesker, føj for en komunisme, jeg vidste sgu ikke at enhedslisten stod for disse, så NEJTAK TIL enhedslisten, skal sgu aldrig stemme for sådanne mennesker…. gad vide om mennesker med den slags tankegang med at dele alleting også deler deres madpakker og koner ?

 28. Nu er det jeg så, er herre nysgerrig..

  Hvor MANGE er egenligt 100% enig i deres parti’s parti program?
  Syntes artiklen tager mere udgang i et PERSONLIGT forhold til EHL, end en reel og konstruktiv/objektiv holdning omkring partiet..
  Jeg stemmer selv EHL, fordi jeg langt hen af vejen er enig med deres politik på flere områder.
  Og også fordi de nok er et af det ENESTE partier der stadigvæk TØR stå fast ved deres holdninger og program.
  Kommunismen er en død hest..
  Socialismen derimod…
  Thor sagde det egentlig meget godt..
  ^_^

  Håber i alle har været/skal ud og nyde godt af den demokratiske ret, og så får stemt idag.

 29. Historien har det med at gentage sig selv. Mennesker lærer åbenbart ikke af historiske fejltrin. Kommunismens store personligheder som Stalin og Mao samt de op imod 100.000.000 liv som deres ideer har på samvittigheden er for længst glemt. DDR var historiens mest velfungerende socialistiske/kommunistiske samfund, skabt efter europæiske ideer og forhold, men alligevel valgte folk at flygte fra regimet med livet som indsats. Det er utroligt at den kommunistiske idee ikke dør, specielt når historien viser at den aldrig har kunne, eller vil kunne, realiseres. Der vil åbenbart altid være folk der falder for de utopisk ideer, og samtidig mener at DE har opskriften på hvordan man kan indføre kommunisme på en MEGET BEDRE måde end deres forgængere. Skræmmende!

  1. Kommunismen har fejlet siger du. Hvorfor er det så at det land der rent faktisk ejer kapitalismens højborg, USA, hedder Kina – og ikke USA selv?

   1. Kære Rune

    Kina blev i midt firserne omdannet fra en socialistisk/kommunistisk økonomi til en stats-kapitalist økonomi (ikke ulig den Norske). Det var absolut ikke under demokratiske forhold, og Kina er trods alt stadig en folkerepublik styret af ét parti – men det er trods sit navn ikke længere et parti der fører socialistisk politik.

    Kina klarer sig så godt i dag, fordi Kina droppede kommunismen og socialismen, og istedet valgte at satse på øget personlig og økonomisk frihed. Kinas middelklasse er vokset med over en halv milliard mennesker siden firserne, fordi Kina valgte at opgive noget økonomisk stats-kontrol og fokusere på at skabe private arbejdspladser med offentlige investeringer. Ligesom vi gjorde i Skandinavien.

    Kinas politik fører lige nu i retning af massiv vækst med øget liberale tiltag som følge. Hvis du vil se konsekvensen af sådan en politik, så kan du jo kigge på Hongkong – det rigeste land i verden med størst velstand blandt befolkningen. Og det er så langt fra socialistisk som du kommer

    Længe live frihed.

    God jul, Rune.

 30. Jamen lad os da lige tage dem kort:

  1. Ja, kapitalisme fører til krige, der igen fører til etniske udresninger. Det har vi set flere eksempler på bare siden 1980. AFghanistan, Irak, Jugoslavien, Somalia. Alle krige der er startet på baggrund af økonomiske interesser og er fortsat med etniske udresninger.
  Hvis vi fjerner “etniske udresninger” så er stort set alle krige startet pga økonomiske forhold. Eller er du virkelig så naiv at tro at USA hjalp Kuwait for deres brune øjnes skyld, og ikke pga Kuwaits massive oliebeholdning?

  2. Kapitalismen som system har bevist at den IKKE er langtidsholdbar, nøjagtig som merkantilismen. Jo før vi kommer frem til en bedre løsning jo bedre. Men det bør være åbenlyst for enhver med bare en smule indsigt i hvordan systemet rent faktisk virker, at kapitalismen som økonomisk system bør erstattes med noget bedre.

  3. Hvad er der galt i at deles om større materielle ting? Delebiler er da en rigtig fornuftig løsning, og der er mange mennesker der ikke bruger computere tit nok til at det kan betale sig for dem at have en. Igen, jeg kan ikke se noget problem her, det er kun din materialistiske tankegang der mener at “MIT ER MIT”.

  4. Javist, det er naivt. Og nej, de har jo faktisk for nylig trukket den her lidt tilbage. Et militær kan jeg ikke se det logiske i på langt sigt – på et eller andet tidspunkt vokser vi vel som race fra at være idioter og kæmpe indbyrdes. Politi i en vis form vil altid være nødvendigt, men de skal ikke kunne bruges i et politisk spil a la Jagtvej 69 – de skal være ordenshåndhævere og jagte de mennesker der reelt er farlige – folk som Lundin og den slags.

  5. Igen, ideologisk set ser jeg intet problem her. Den private ejendomsret burde slet ikke være nødvendig i et “voksent” samfund. Vi har resourcerne til at opretholde en enddog meget høj levestandard for samtlige mennesker i verden – hvorfor skulle man stjæle fra folk når man allerede har alt det man vil have?

  6. Naturligvis skal de det. Bankerne har for nylig bevist at de IKKE formår at forvalte folks penge på en fornuftig måde. En bank bør ikke være en profit-virksomhed, men en samfundsnyttig virksomhed. Hvis en bank har det formål at tjene penge, vil banken forsøge at rådgive kunderne baseret på egen interesse fremfor kundens interesse. Og det fører i sidste ende til finanskriser, arbejdsløshed og hjemløse, mens bankerne skummer fløden og direktørerne sidder og mæsker sig.

  7. Naturligvis skal patenter og “copyright” afskaffes, eller som minimum minimeres kraftigt. Prøv at undersøg hvor ekstremt latterlige og hæmmende for innovationen IT-patenter er lige nu. Copyright på musik er endnu mere til grin – vidste du at den copyright gælder “kunstnerens liv + 75 år”? Det vil sige at et pladeselskab vil kunne tjene penge på Britney Spears i over 100 år frem i tiden. Det er jo en joke af dimensioner at vi lader os tage i røven så hårdt uden at gøre mere modstand.
  Patenter og Copyrights og den slags bør være tidsbegrænset til max 5 år fra første udgivelse af det færdige produkt.

  8/10. Helt enig. Jeg er ikke nødvendigvis enig i at det nuværende samfund skal erstattes af kommunisme, men kapitalisme har i den grad spillet fallit. Tilliden til politikere er på verdensplan lavere end nogensinde før, og tilliden til bankerne og det økonomiske system er endnu lavere.

  9. Globalisering er principielt en god ting. Men multinationale selskaber er ikke. Udnyttelse af billig arbejdskraft fra tredjeverdenslande er heller ikke en god ting.

 31. Når man ser tilbage på de udtalelser der faldt i 70’erne og 80’erne fra partiets hårde kerne af seniormedlemmer er der vist ingen tvivl om der har været håndfast vilje til at udføre en voldelig revolution. Der er helt sikkert været flere tæt på eller parallelt med Blekingebanden. Mange har helt sikkert modtaget våbentræning klar til at stille kapitalisterne op mod en mur og meje dem ned før man overtog deres ejendom.
  Der var en flittig aktivitet af studieture til bl.a. Albanien der blev betegnet som “Det ideelle socialistiske samfund” uafhængigt af Sovjet og med en social sektor der beskyttede fra fødsel til død. Årene efter viste der var langt fra forestillingen til realiteterne i sundhedsvæsen, pension m.m.
  Mødeaktiviteten med østblokkens ledere og kontaktpersoner var flittig og helt op til niveau med Lasse Budtz og Gert Petersen. Talrige historikere har skrevet derom og har her 25 år efter vundet hvert et slag i by- og landsretten om injurie.

  I min optik er man bestemt ikke “en flink fyr” her mange år siden når man var parat til at ofre andre danskeres liv – det er faktisk meget strafbart uanset om man er 90 og tidligere medlem af Hitlerjugend eller “revolutions stormtropper” og kun 60. Man er faktisk landsforrædder.

  Venstrefløjens yderste fløj får først min respekt når man ærligt tør sige sandheden – især når så mange kan huske den og historikere igen og igen fremlægger dokumenter der viser hvor langt man ville gå.

  Enhedslistens gamle hårde kerne har været meget meget tæt på en livsanskuelse der er så inderligt fjern fra vores tids tanker om åbenhed på alle niveauer og at hvert et liv skal hjælpes og skånes om muligt i en hver situation, krig eller fred.

  Stå dog ved jeres ungdoms naive, men afstumpede holdning – den er så rigeligt dokumenteret her i eftertiden.

 32. @Magnus Kjøller
  Hvor er det trist at du sammenligner dét at stemme på Enhedlisten som at stemme på Hitler.
  Så vidt jeg ved ses Hitlers styre som et fascistisk/autokratisk styre, hvilket er ekstremt højrefløjsorienteret politik. Hvor vil du hen med at sammenligne dét du kalder “Kommunisme” med den absolute modsætning?
  Og jeg fandt ikke rigtig noget på dig som person. I stedet for at fremstå kun med navn, ville det så være muligt at få lidt mere at vide om hvem der står bag hjemmesiden?
  Ellers fint initiativ til at ytre din mening og skabe debat, held og lykke med det.

  1. Man kan høre du er god til at opdigte dine egne historier Alexander Jensen. Men få lige lidt styr på dine facts før du begynder at belære os andre om historiske kendsgerninger!

   “I 1930’erne var nationalsocialismen ikke en monolitisk bevægelse, men snarere en (hovedsagelig tysk) kombination af forskellige ideologier og filosofier, centreret omkring nationalisme, anti-kommunisme, anti-liberalisme, traditionalisme, socialdarwinisme”

   “Som en reaktion på ustabiliteten skabt af den store depression søgte nazisterne “en tredje vej” styret af en økonomi, der hverken var kapitalistisk eller kommunistisk.”

   Jeg vil sige du mener at den absolutte modsætning til kommunisme er kapitalisme ikke?

   Men sjovt nok er Nazismen hverken kommunistisk eller liberalistisk!

   Hitler han støttede arbejderbevægelsen og middelklassen, så dine udtagelser er langt fra sande.

   Get your facts straight

   og en hel anden ting er at han overhovedet ikke sammenligner det at stemme på enhedslisten med at stemme på hitler, du kan åbenbart overhovedet ikke se hvad der menes med det han skriver.

   det synes jeg er lidt morsomt.

 33. Kære Magnus.

  Jeg stemte Ø, og er enig i de fleste punkter. Men du behøver ikke være bange, for sålænge partiet har mindre end 50 % støtte hos befolkningen, vil ovenstående aldrig blive indført.

  Du bad specifikt om synspunkter, og her er ét, jeg virkelig gerne vil dele med dig:

  “Afskaf patentrettigheder”

  – Ligesom med alt andet i verden, er der både en god og en dårlig side af dette; jeg vil opstille dem begge og argumentere for, hvorfor patentrettigheder bremser samfundets vækst:

  Det klassiske eksempel er glødepærer – altså elpærer! De er nemme at lave, og ved at tage patent på dem, kan patenthaverne producere dem til at holde i et bestemt stykke tid, hvorefter kunden så skal købe en ny. Det er fint til at skabe en kortsigtet vækst og skabe arbejdspladser. Men på længere sigt er de økonomiske sider ikke særlig gode – de skaber afhængighed af et produkt, forhindrer andre virksomheder i at forsøge at forbedre produktet (i dette tilfælde længere levetid), og denne overproduktion [af hvad som helst] påvirker klimaet og tærer på vores begrænsede naturlige ressourcer.

  Ligesom produkter bør være frie, således at alle kan ændre dem og forsøge at forbedre dem – især i stedet for at bruge alle deres kræfter på at udkæmpe konkurrenter/bibeholde deres patent – bør viden også være frit tilgængeligt! Den eneste grund til at Wikipedia udkonkurrede Microsofts encyklopædi i slut-halvfemserne er, at der er langt større skabende kræft hos frivillige, ulønnede folk, med rettighederne og lysten til at forbedre ting på baggrund af frilicenser.

  Når firmaer investerer håbløst store summer penge i at beskytte deres rettigheder i stedet for aktuel pruduktudvikling er det et tegn på et usundt system. Jeg tænker i dette tilfælde på den elektroniske brance (mobiltelefoner, pc-hardware, spillekonsoller mm.). Desuden har disse få kæmpeselskaber magt til at med vilje gøre deres produkter dårligere, sådan så kunderne hele tiden skal forny dem – printere, der kun printer 10000 sider for derefter at dø pga ’systemfejl’.. Alt dette får mig til at tænke, om tingene ikke kunne og burde gøres på en bedre måde.

  Jeg har intet imod store virksomheder, da disse i princippet er i stand til at løfte større opgaver, bare ikke deres magtbeføjelser overstiger det politiske systems, sådan så vores samfund bliver formet og kontrolleret af firmaers private interesser.
  Enhedslisten er det eneste parti, der tør tage debatten op omkring disse ting – JA, synes McDonalds, Coca-Cola og andre SKAL betale skat! – og NEJ, jeg er ikke enig i alt, hvad Ø frembringer. Men 100 % enighed med enhver part er i sig selv en umulighed.

  Hvis du kan finde interessante modargumenter til mig, vil jeg glæde mig til at høre dem.

  Med venlig hilsen

 34. Super:) Så lad os diskutere. Jeg er som sådan åben, og jo det ville være meget nemmere hvis alle var lige, men mennesker er jo ikke ens, det var det jeg prøvede at sige. Vi kan jo ikke alle have en lige smuk kone, eller mand, eller være lige trænede eller kloge, og det kan jo ikke andet end afføde misundelse, som unægteligt fører til begær osv. Man kan jo ikke bare trække menneskelige følelser ud af ligningen…Med mindre man selvfølgelig er Nordkoreaner. Så er der hele det praktiske aspekt i det. Hvordan skulle alle kunne være lige. Hvordan skulle alle have, samme lejlighed, samme tøj, samme bil, samme mad? Det ville vist får de flestes hoveder til at eksplodere. Vi kan jo f.eks. heller ikke alle have den samme uddannelse.
  Om man har behov eller bare lyst til en tur til Thailand, hvis andre skal være med til, at betale og for den sags skyld, dække ind med arbejde og andet, mens jeg er nede og få sol, så skal det vel godtgøres. Hvis jeg f.eks. har en depression, skal jeg jo til en hovedlæge og sige, jeg trænger virkelig til ferie.
  Så er der lige den pind, med at nedlægge politi og militær. Her er jeg farvet for jeg er politimand, og for den sags skyld også soldat af reserven, så det er ikke sikkert mine argumenter er helt uden følelser, men jeg prøver. Hvis vi ikke har noget militær, kan vi heller ikke være medlem af f.eks. NATO, for så kan vi ikke bidrage til det fællesskab, hvem er så med til at beskytte os, hvem forhindre andre i at komme og tage, hvad der er vores? Hvis vi ikke har noget politi, hvem skal så stoppe grænseoverskridende kriminalitet? Skal vi mure os inde og bare være os? Og hvem skal sanktionere dem, der ikke vil dele? Hvad nu hvis jeg satte mig ned i fællesskabet og sagde, Mit er mit, jeg deler ikke? Der er jo ikke nogen til at komme og sige, det skal du? Det er ikke fordi jeg er imod ideen, men den burde nok reguleres. Jeg er stor tilhænger af demokratiet og er super glad for at der findes både EL og de DF for den sags skyld, som jeg i øvrigt er mere uenige med, for det skaber en balance i det hele, der skal være dem der udfordre magthaverne og holder dem i skak, ellers er det jo ikke et demokrati. Jeg er næsten sikker på at debatter som denne, der stiller spørgsmål til hele samfundsstrukturen, ikke var så velset i de lande der tidligere har forsøgt sig med at alle skulle være lige.

 35. Kære enhedsliste-vælger, der er enig i alle 10 punkter. Hvor gør du af den del af din løn, der overstiger en ufaglært arbejders (som vist er en EL anvendt definition)?

 36. Tusind tak for det her indslag. Du skriver præcis det som (garanteret) gennemsnittet af danskerne tænker om enhedslisten. Når noget er så langt ude som, enhedslistens partiprogram er, så kan jeg sagtens forstå at det leder til frustrationer over at så mange stemmer EH i ren uvidenhed.
  Indslaget er ikke skrevet objektivt, men bare det at læse partiprogrammet burde være nok i sig selv. DEt ER FOR SINDSYGT!
  Nej det er ikke en del af kommunalprogrammet, men uanset hvad, så er det enhedslistens ideologiske fundament, altså vil det være det udgangspunkt som EH handler ud fra.
  Jeg er selv 18 år gammel, og modtager SU.
  Fornemmelsen er at mange stemmer EH blot for at få mere offentlig forsørgelse.. Altså at nasse. Det er i mine øjne 100% det, som EH ligger op til, – nemlig at gøre det attraktivt at nasse frem for at arbejde.
  Skal den administrerende Direktør for Mærsk A/S, som i øvrigt har ansvaret for mange tusinde mennesker, have det samme som en hjemmeboende ufaglært på kontanthjælp?! Kan sagtens forstår denne frustration over at danskere stemmer på noget så radikalt..

 37. Jeg er personligt enig med alt fra Enhedslistens partiprogram, også alle de ting du har skrevet i dette indlæg. Vi har brug for en ændring i det her samfund. Folk har brug for at komme ud af deres trygge rammer. God dag 🙂

 38. Enig Martin, men du glemmer noget af det vigtigste. Hvad gør mennesker der vil gøre en indsats for at skabe en bedre tilværelse. De vil flygte ud af landet. Skal vi så også have en mur omkring lille Danmark?

 39. Kære Kjøller.
  Du bliver vist nødt til at kende forskellen på et “partiprogram” og et “principprogram”. Enhedslisten går ikke til valg på en politik som er direkte forenelig med deres principprogram. De går til valg på en politik der er beskrevet i deres partiprogram. Jeg gider ikke skrive en lang fristil lige nu, da jeg lige har haft diskussionen med 8 andre…

  Men du kan evt svare på om det bunder i a)Uvidenhed, b)Strategisk og overlagt valg eller c) stavefejl, at du bliver ved og ved med at fortælle om alle de farlige til som der står i enhedslisten partiprogram og derefter sender folk et link til deres principprogram.
  Jeg frygter nemlig du rent faktisk er intelligent nok til at kende forskellen, og derfor formoder jeg ligeledes at dit blogindlæg kan reduceres ned til en god gang propaganda… For er det ikke det det kaldes når man fortæller usandheder og fører skræmmekampagner om et partis partiprogram og politik, og tilmed giver falske henvisninger…

  Tag du dig et kig i enhedslisten partiprogram og se hvor mange af de fine 10 punkter du kan smide et flueben foran, min ven.

  Ellers må du have en god dag, og held og lykke med at skræmme videre. Af dømme ud fra stemmerne til valget, ser det ud som om folk heldigvis ikke lader sig skræmme så let. Men der skal nok være nogle flere fra kategorien “laveste fællesnævner” som tror blindt på de ting du siger.

 40. Det lyder som om at man skal forsvare sit valg hvis man har stemt på Enhedslisten, men man behøver ike at forsvare hvis man har stemt noget andet!
  Derudover giver argumentet med kæresten der er gode mod dyr og ellers er utro og voldelig absolut ingen mening!

 41. @Rune
  Æhm, hvordan er det nu det gik og stadig går i Kina???? Udrejseforbud, politisk forfølgelse, fangsling af systemkritikere etc. etc… jeg kunne blive ved! I dag, efter kommunismens fald, findes der nogle få ufattelig rige mennekser, mens den almene befolkning lever under fattigdommens grænse. Jo jo du, kommunismens glorie!!

  1. Men stadigvæk kunne Kina, hvis de ville, lægge kapitalismens højborg, USA, ned på 10 sekunder. De skulle bare kræve deres penge tilbage øjeblikkeligt, og USA ville være konkurs.

   Jeg siger ikke at Kina er et fantastisk land. Ej heller er USA et fantastisk land.

   I min verden har både kommunisme, liberalisme og kapitalisme for længst spillet fallit. Der skal noget bedre til.

 42. Det er fedt, at der findes et parti som Enhedslisten, synes jeg. Ja, de er ret ekstreme i deres holdninger (i forhold til andre partier), men nu der tales så meget om at kigge på historien, så viser historien også, at for at der sker nogen som helst ændring, bliver udgangspunktet nødt til at være ekstremt i forhold til det bestående. Det kan efter min mening sammenlignes lidt med et modeshow (lidt). Folk vælter ind i overdrevet aparte tøj, de fleste af os tænker fuuck det er langt ude og helt anderledes end det vi er vant til, men overdrivelse fremmer forståelsen. Vi begynder kun at gå i anderledes tøj, hvis der er folk der sætter et ekstremt udgangspunkt. Så koger vi andre det ned til noget vi kan forholde os til.
  Jeg tror oprigtigt at Enhedslisten gør netop dette. Jeg tror, at Enhedslisten (ganske korrekt) har indset, at der skal skydes virkelig langt over det egentlige mål, før man rammer det. Hvis hakkebøffen skal passe til en 10 cm i diameter burgerbolle, skal bøffen være dobbelt så stor inden den kommer på panden.
  Det kræver jo så altså, at Enhedslisten bliver nødt til at stå inde for dette ekstreme udgangspunkt, og tage en masse tæsk fra os andre, som synes de er forrykte.
  Enhedslisten overdriver for at fremme forståelsen, overdriver for at ændre samfundet til noget, der er bedre (anderledes) end det bestående.
  Med dette vil jeg blot sige, at måske vi ikke behøver fryse Enhedslisten helt ude, fordi vi er bange for at ende med et kommunistisk styre. Lad dem få noget mere indflydelse, tro på, at de ikke er komplet hjernedøde, men måske bare har indset noget, vi andre ikke har. Eller la’ vær’. Jeg er lidt i tvivl.
  Afslutningsvis vil jeg sige, at jeg ikke er tilhænger af Enhedslisten, og absolut ikke af 90 mandater til Enhedslisten, men jeg synes det er fedt de her

 43. Patricia jeg tror gerne på du er under uddannelse, men man kan ikke kategorisere dig som værende indehaver af en videregående uddannelse endnu! Så at bruge dig selv som et eksempel er ikke et gyldigt argument. Men hvis du en dag går hen og får en god videre gående uddannelse og efterfølgende et godt job med god løn, så tror jeg det er dig der bliver forarget over partier som Enhedslisten.
  Hav en fortsat god dag Patricia.

  P.S. At du kender mange med gode jobs med tilsvarende god løn, der stemmer enhedslisten tror jeg desværre ikke på, det kan jo bare være en barnlig måde at argumentere på.

 44. Okay, er blevet henvist til denne blog – for hold da op der er mange uvidende kommentarer.

  Først og fremmest så er der intet underligt i at befolkningen stemmer mod yder polerne, det er sket før og det sker nu igen. Her kan man jo med fordel referer til Polanyis teori om den dobbelte bevægelse som må jo antages at være yderst relevant.
  I det senmorderne samfund og det kapitalistiske system vi har i Danmark er profit jo i primær fokus vi kan jo også kalde det økonomisk liberalisme. Vi har varliggjort arbejdskraft, penge, land. Vi har så en dobbelt bevægelse en modbevægelse som enhedslisten der går direkte imod frimarkedteorien og det kapitalistiske system. Det samme skete i 1834, og i nyere tid med optakten til 2. verdenskrig hvor nazist partiet kom frem i 1933 efter 1.verdenskrig og Weimarrepublikken. Det samme er hvad der sker i Grækenland hvor markedskræfter er frisat(krise) -> fascistiske ”kræfter” tager til. (Gyldent daggry). Det er klart at Per Clausen snakker om revolution, for han ser jo at historien gentager sig – men hvordan gik det sidst Per Clausen?? – er velfærdsystemet polstret til en revolution?
  Empirisk så er udtagelsen omkring at stemme på enhedslisten det samme som at stemme på et fascistisk parti også vist en indikation til – i et historisk perspektiv. Om man er enig eller ej skal jo ses i lyset af forskellige opfattelser. Men meget firkantet kan det altså antages trods der er STOR forskel på et nazist parti også Enhedslisten.

  Befolkningen kan ikke forholde sig til midterpartierne, de vil have en modbevægelse og her er partier som Dansk folkeparti og enhedslisten det oplagte valg for deres politik er meget defensiv og dog meget aggressiv. Selv samme grund ligger bag bevægelsen occupy wall-street.

  Som i diskutere i debatten at dem som stemmer på enhedslisten og citere @Thor “folk som ikke orker og tage en uddannelse”.
  Hvis man skal kigge deres parti eller principprogram igennem, kunne man være tilbøjelig til at give ham ret. Det er borgerens pligt at stemme, og folk skal have lov til at stemme i den overbevisning som de er i – men det er fatalt at mange dem som stemmer ikke aner hvad de anerkendte partier er i overbevisning om og da slet ikke et så ekstremt parti som enhedslisten.
  Hvordan vil i have det hvis i tjente over 1,5 mio. kr. årligt skulle betale det resterende til staten – en 100% marginal beskatning?
  Hvordan vil i have det ved at miste jeres job, fordi at den arbejdsplads har outsourcet til et naboland hvor der ikke er nær så høje reallønstigninger?

  Bevares hvis at enhedslisten kommer til at få større indflydelse i regeringen, så vil de skulle danne den sammen med andre (S og SF) og de vil ikke stemme for mange af Enhedslisten ekstreme holdninger – så det vil simpelthen aldrig blive til en realitet, pga. demokratiet. Desuden skal det også pointeres at på mange måder så har enhedslisten altså også bidraget godt til den offentlige debat, og har en godt politik overfor studerende hvad angår til SU’en.

  Og hvad der angår personen @joe som skriver at blåblok eller de højreorienterede partier i verden har haft en stor medindflydelse til krisen. Du har ret i at VK- regeringen førte en uhensigtsmæssig finanspolitik op til krisen i 2008, den var simpelthen alt for ekspansiv – og det overophedede økonomien (målt på finanseffekten sammenlignet med outputgabet). Samtidig med at de ikke blandede sig da de afdragsfrie lån blev præsenteret i 2003, hvor de fleste som tog sådan et lån faktisk kom med en meget uansvarlig økonomisk baggrund selv samme personer som stemmer meget socialistisk (hvis ikke tror mig, kan jeg sagtens maile tallene til jer, ellers så gå ind på statistik banken og tjek efter).
  Alt dette kunne jo ikke lade sig gøre uden liberaliseringen af finanssektoren, som socialdemokratiet var stor fortaler for hvilket simpelthen knuste det danske banksystem image i resten af verden. Det skal desuden også pointeres at Anders Fogh Rasmussen også var en af de personer som faktisk var klar over at økonomien var ved at overophede: Anders Fogh Rasmussen citat: ”for mange i verden omkring os, er Danmark et forbillede. Den stærke danske økonomi vækker opsigt. Det går så godt, at den største risiko i det nye år faktisk er, at det kommer til at gå for godt” (kan tolkes på flere måder) imens vi havde en nationalbankdirektør som overhovedet ikke var klar over hvilken katastrofe kurs økonomien var på vej udover: Udtagelse i 4. kvartalsoversigt af nationaløkonomien 2007 på finansrådets årsmøde ”Alt i alt har det danske pengemarked klaret sig forholdsvis godt under uroen. I sidste ende afspejler det jo, at det danske finansielle system er i god form”
  – Så at påpege at det kun er blåbloks skyld at der kom økonomisk krise som din kommentar indikere, viser en fuldstændig fejlende forståelse for dansk økonomi i et historisk perspektiv. I et historisk perspektiv, skal det altså konkluderes at begge fløje står for STORE uansvarlige politiske tiltag – hvilket et en væsentlig pointe.

  Personligt mener jeg at man skal stemme efter hvad der er i ens overbevisning og sætte sig ind samfundsøkonomien. Min stemme den vil varriere alt efter hvordan konjunkturen er hvilket mange økonomers også vil.

 45. Okay, er blevet henvist til denne blog – for hold da op der er mange uvidende kommentarer.

  Først og fremmest så er der intet underligt i at befolkningen stemmer mod yder polerne, det er sket før og det sker nu igen. Her kan man jo med fordel referer til Polanyis teori om den dobbelte bevægelse som må jo antages at være yderst relevant.
  I det senmorderne samfund og det kapitalistiske system vi har i Danmark er profit jo i primær fokus vi kan jo også kalde det økonomisk liberalisme. Vi har varliggjort arbejdskraft, penge, land. Vi har så en dobbelt bevægelse en modbevægelse som enhedslisten der går direkte imod frimarkedteorien og det kapitalistiske system. Det samme skete i 1834, og i nyere tid med optakten til 2. verdenskrig hvor nazist partiet kom frem i 1933 efter 1.verdenskrig og Weimarrepublikken. Det samme er hvad der sker i Grækenland hvor markedskræfter er frisat(krise) -> fascistiske ”kræfter” tager til. (Gyldent daggry). Det er klart at Per Clausen snakker om revolution, for han ser jo at historien gentager sig – men hvordan gik det sidst Per Clausen?? – er velfærdsystemet polstret til en revolution?

  Befolkningen kan ikke forholde sig til midterpartierne, de vil have en modbevægelse og her er partier som Dansk folkeparti og enhedslisten det oplagte valg for deres politik er meget defensiv og dog meget aggressiv. Selv samme grund ligger bag bevægelsen occupy wall-street.

  Som i diskutere i debatten at dem som stemmer på enhedslisten og citere @Thor “folk som ikke orker og tage en uddannelse”.
  Hvis man skal kigge deres parti eller principprogram igennem, kunne man være tilbøjelig til at give ham ret. Det er borgerens pligt at stemme, og folk skal have lov til at stemme i den overbevisning som de er i – men det er fatalt at mange dem som stemmer ikke aner hvad de anerkendte partier er i overbevisning om og da slet ikke et så ekstremt parti som enhedslisten.
  Hvordan vil i have det hvis i tjente over 1,5 mio. kr. årligt skulle betale det resterende til staten – en 100% marginal beskatning?
  Hvordan vil i have det ved at miste jeres job, fordi at den arbejdsplads har outsourcet til et naboland hvor der ikke er nær så høje reallønstigninger?
  Desuden så er der empirisk i ovenstående også indikeret det som nogen debatere i indlægget omkring at stemme på Enhedslisten er det samme som at stemme på nazipartiet i tyskland. Dog kan det ikke sættes så firkantet op idet der er stor forskel på Nazist partiet med en facistisk tankgang og enhedslisten de er vidt forskellige – men korrekt antaget så er strømningerne de samme.

  Bevares hvis at enhedslisten kommer til at få større indflydelse i regeringen, så vil de skulle danne den sammen med andre (S og SF) og de vil ikke stemme for mange af Enhedslisten ekstreme holdninger – så det vil simpelthen aldrig blive til en realitet, pga. demokratiet. Desuden skal det også pointeres at på mange måder så har enhedslisten altså også bidraget godt til den offentlige debat, og har en godt politik overfor studerende hvad angår til SU’en.

  Og hvad der angår personen @joe som skriver at blåblok eller de højreorienterede partier i verden har haft en stor medindflydelse til krisen. Du har ret i at VK- regeringen førte en uhensigtsmæssig finanspolitik op til krisen i 2008, den var simpelthen alt for ekspansiv – og det overophedede økonomien (målt på finanseffekten sammenlignet med outputgabet). Samtidig med at de ikke blandede sig da de afdragsfrie lån blev præsenteret i 2003, hvor de fleste som tog sådan et lån faktisk kom med en meget uansvarlig økonomisk baggrund selv samme personer som stemmer meget socialistisk (hvis ikke tror mig, kan jeg sagtens maile tallene til jer, ellers så gå ind på statistik banken og tjek efter).
  Alt dette kunne jo ikke lade sig gøre uden liberaliseringen af finanssektoren, som socialdemokratiet var stor fortaler for hvilket simpelthen knuste det danske banksystem image i resten af verden. Det skal desuden også pointeres at Anders Fogh Rasmussen også var en af de personer som faktisk var klar over at økonomien var ved at overophede: Anders Fogh Rasmussen citat: ”for mange i verden omkring os, er Danmark et forbillede. Den stærke danske økonomi vækker opsigt. Det går så godt, at den største risiko i det nye år faktisk er, at det kommer til at gå for godt” (kan tolkes på flere måder) imens vi havde en nationalbankdirektør som overhovedet ikke var klar over hvilken katastrofe kurs økonomien var på vej udover: Udtagelse i 4. kvartalsoversigt af nationaløkonomien 2007 på finansrådets årsmøde ”Alt i alt har det danske pengemarked klaret sig forholdsvis godt under uroen. I sidste ende afspejler det jo, at det danske finansielle system er i god form”
  – Så at påpege at det kun er blåbloks skyld at der kom økonomisk krise som din kommentar indikere, viser en fuldstændig fejlende forståelse for dansk økonomi i et historisk perspektiv. I et historisk perspektiv, skal det altså konkluderes at begge fløje står for STORE uansvarlige politiske tiltag – hvilket et en væsentlig pointe.

  Personligt mener jeg at man skal stemme efter hvad der er i ens overbevisning og sætte sig ind samfundsøkonomien. Min stemme den vil varriere alt efter hvordan konjunkturen er hvilket mange økonomers også vil.

 46. Okay, er blevet henvist til denne blog – for hold da op der er mange uvidende kommentarer.
  Først og fremmest så er der intet underligt i at befolkningen stemmer mod yder polerne, det er sket før og det sker nu igen. Her kan man jo med fordel referer til Polanyis teori om den dobbelte bevægelse som må jo antages at være yderst relevant.
  I det senmorderne samfund og det kapitalistiske system vi har i Danmark er profit jo i primær fokus vi kan jo også kalde det økonomisk liberalisme. Vi har varliggjort arbejdskraft, penge, land. Vi har så en dobbelt bevægelse en modbevægelse som enhedslisten der går direkte imod frimarkedteorien og det kapitalistiske system. Det samme skete i 1834, og i nyere tid med optakten til 2. verdenskrig hvor nazist partiet kom frem i 1933 efter 1.verdenskrig og Weimarrepublikken. Det samme er hvad der sker i Grækenland hvor markedskræfter er frisat(krise) -> fascistiske ”kræfter” tager til. (Gyldent daggry). Det er klart at Per Clausen snakker om revolution, for han ser jo at historien gentager sig – men hvordan gik det sidst Per Clausen?? – er velfærdsystemet polstret til en revolution?

  Ovenfor er der som nogen også debattere vist en indikation til at kunne give dem ret i at stemme på enhedslisten er det samme som dem der stemte på nazist partiet i Tyskland frem til anden verdenskrig – det kan dog ikke ikke sættes så firkantet op – rigtig nok så er strømningerne ens dog ikke partiernes overbevisning j.f. Karl Polanyi
  Befolkningen kan ikke forholde sig til midterpartierne, de vil have en modbevægelse og her er partier som Dansk folkeparti og enhedslisten det oplagte valg for deres politik er meget defensiv og dog meget aggressiv. Selv samme grund ligger bag bevægelsen occupy wall-street.
  Som i diskuterer i debatten at dem som stemmer på enhedslisten og citere @Thor “folk som ikke orker og tage en uddannelse”.
  Hvis man skal kigge deres parti eller principprogram igennem, kunne man være tilbøjelig til at give ham ret. Det er borgerens pligt at stemme, og folk skal have lov til at stemme i den overbevisning som de er i – men det er fatalt at mange dem som stemmer ikke aner hvad de anerkendte partier er i overbevisning om og da slet ikke et så ekstremt parti som enhedslisten.
  Hvordan vil i have det hvis i tjente over 1,5 mio. kr. årligt skulle betale det resterende til staten – en 100% marginal beskatning?
  Hvordan vil i have det ved at miste jeres job, fordi at den arbejdsplads har outsourcet til et naboland hvor der ikke er nær så høje reallønstigninger?
  Bevares hvis at enhedslisten kommer til at få større indflydelse i regeringen, så vil de skulle danne den sammen med andre (S og SF) og de vil ikke stemme for mange af Enhedslisten ekstreme holdninger – så det vil simpelthen aldrig blive til en realitet, pga. demokratiet. Desuden skal det også pointeres at på mange måder så har enhedslisten altså også bidraget godt til den offentlige debat, og har en godt politik overfor studerende hvad angår til SU’en.

  Og hvad der angår personen @joe som skriver at blåblok eller de højreorienterede partier i verden har haft en stor medindflydelse til krisen. Du har ret i at VK- regeringen førte en uhensigtsmæssig finanspolitik op til krisen i 2008, den var simpelthen alt for ekspansiv – og det overophedede økonomien (målt på finanseffekten sammenlignet med outputgabet). Samtidig med at de ikke blandede sig da de afdragsfrie lån blev præsenteret i 2003, hvor de fleste som tog sådan et lån faktisk kom med en meget uansvarlig økonomisk baggrund selv samme personer som stemmer meget socialistisk (hvis ikke tror mig, kan jeg sagtens maile tallene til jer, ellers så gå ind på statistik banken og tjek efter).
  Alt dette kunne jo ikke lade sig gøre uden liberaliseringen af finanssektoren, som socialdemokratiet var stor fortaler for hvilket simpelthen knuste det danske banksystem image i resten af verden. Det skal desuden også pointeres at Anders Fogh Rasmussen også var en af de personer som faktisk var klar over at økonomien var ved at overophede: Anders Fogh Rasmussen citat: ”for mange i verden omkring os, er Danmark et forbillede. Den stærke danske økonomi vækker opsigt. Det går så godt, at den største risiko i det nye år faktisk er, at det kommer til at gå for godt” (kan tolkes på flere måder) imens vi havde en nationalbankdirektør som overhovedet ikke var klar over hvilken katastrofe kurs økonomien var på vej udover: Udtagelse i 4. kvartalsoversigt af nationaløkonomien 2007 på finansrådets årsmøde ”Alt i alt har det danske pengemarked klaret sig forholdsvis godt under uroen. I sidste ende afspejler det jo, at det danske finansielle system er i god form”
  Så at påpege at det kun er blåbloks skyld at der kom økonomisk krise som din kommentar indikere, viser en fuldstændig fejlende forståelse for dansk økonomi i et historisk perspektiv. I et historisk perspektiv, skal det altså konkluderes at begge fløje står for STORE uansvarlige politiske tiltag – hvilket et en væsentlig pointe.
  Personligt mener jeg at man skal stemme efter hvad der er i ens overbevisning og sætte sig ind samfundsøkonomien. Min stemme den vil varierer alt efter hvordan konjunkturen er hvilket mange økonomers også vil.

 47. Enhedslistevælgeren Martin skriver: “Enhedslisten går ikke til valg på en politik som er direkte forenelig med deres principprogram. De går til valg på en politik der er beskrevet i deres partiprogram.”

  OK … I bor tydeligvis på en anden planet. I kan ikke stå inden for EL’s principprogram, men stemmer alligevel på EL? WTF?

  Og så er Kina åbenbart blevet en nation til efterfølgelse? Hvad sker der i hovedet på jer?

  1. Hvad havde du regnet med? Lidt om den typiske enhedsliste-vælger:

   “Stort set lige mange mænd og kvinder stemmer på partiet.

   Er du en af Enhedslistens vælgere, bor du formentlig i København eller en af hovedstadens forstæder, og dine politiske hovedbekymringer er luft- og kemikalieforurening, sygdom og dårlig økonomi. Derimod er terrorisme og kriminalitet ikke noget, du interesserer dig så meget for, som for eksempel Dansk Folkepartis vælgere.

   Hvis du overvejer at sætte dit kryds på Enhedslisten, er der god chance for, at du har en mellemlang videregående uddannelse og arbejder som pædagog, socialpædagog eller andet inden for det pædagogiske og sociale område. Eller også har du slet ingen uddannelse – en stor del af Enhedslistens vælgere er nemlig ufaglærte.

   Det er heller ikke helt forkert at påstå, at du formentlig er lidt af en fattigrøv. Det er nemlig dokumenteret, at Enhedslisten – sammen med Dansk Folkeparti – er det parti, hvis vælgere har den laveste gennemsnitlige indkomst.”

   Altså er vi – i de fleste tilfælde – et niveau eller to over Dovne Robert …
   Primært enkeltsags-vælgere, som tidligere satte kryds ved SF, men af ren populisme nu forsøger af øge deres hipster-score med et kryds ved EL.

   Af foretrukne bevæggrunde for et kryds ved liste EL angives:

   De mest hippe:
   – Stop børnearbejde
   – Red miljøet
   – Lige vilkår for alle (vi ved godt at vilkår=penge)

   De mest almindelige:
   – Vi vil ha mere i SU
   – Vi vil ha mere i kontanthjælp
   – Vi vil ha mere i førtidspension

   De ærlige:
   – Vi skal deles om de ting i andre har
   – Det er uretfærdigt at nogen får gode ideer og fører dem ud i livet vha hårdt arbejde, når andre er født ideløse og ugidelige.
   – Min mor og far var også uintelligente.

   Førstegangsvælgerne:
   – Fuck McDonalds
   – Vi vil ha ungeren tilbage
   – Vi vil ha revolution og fest i gaden
   – Johanne er en milf
   – Brøndbyyyyy

 48. Hvad er lige det “skraemmende” i at utaemmet kapitalisme foerer til blind vaekst, ulighed og krig? Mon ikke du ved gennemlaesning kan faa reduceret din angst til nogle faerre punkter?

 49. Blogejer skriver i sin “konklusion” et par punkter om ELs fremtidsvision, som jeg synes er ret interessante , fordi de baerer praeg af den typiske indstiling liberale faar, til det at “eje” noget.

  “Er du i virkeligheden enig i, at man ikke må eje et hus eller en bil i fremtiden?”

  Det er faktisk ikke det EL har skrevet. Not even close.
  – Men lad os da tage udgangspunkt i din mistolkning:
  Hus) Hvem ejer dit hus i dag?
  Hvis du taenker “MIG!”, saa kan du vel ogsaa vaelge at lade vaere med at betale staten for at bo paa din grund? Eller vaelge at bygge en 10meter hoej mur rundt om din grund?
  Hvis ikke, saa tror jeg du skal genoverveje hvad det at “eje” noget reelt betyder.

  Bil) Enhedslisten taler om delebiler. Det er blevet en ret interessant debat her i nyere tid og hvis man kigger paa andre lande (USA, Kapitalismens hoejborg), saa er delebiler noget de har brugt i mange aar. Det er en loesning flere af mine kollegaer benytter sig af, paa trods af at de stemmer LA. Derudover saa er ELs vision noget mere fremtidsrelateret. Hvorfor eje en given bil, naar bilen bliver fuldautomatiseret? Hvorfor skulle individdet betale for en taxa, hvis vi kan have en skare af biler til raadighed, som kan hente og bringe os som vi oensker?

  Google har lavet en ganske fin ide til udbringning af pakker. Den kan snildt overfoeres til personer.

  “At vi skal deles om din computer?”

  Nu er det en noget mere nuanceret problemstilling, for der er ikke tale om at man noedvendigvis deler terminal, men mere at man deler resourcerne der ligger bagved.
  Det kaldes ogsaa for Cloud Computing, og hvis man er bare lidt med i de IT relaterede nyheder, saa kan man snildt se hvor stort et indtraek det har gjort selv uden ELs kommunismepolitik! 🙂

  “At hvis du opfinder noget, må du ikke beskytte din ide”

  Det kan du heller ikke i dag, men hvis du mener det er fedt at kunne beskytte “Saadan traekker man vejret”, saa kan du jo kigge paa USA og deres patentcirkus.
  Hvis du samtidig kigger paa hvad de saakaldte eksperter siger om patenter, saa er der *MANGE* som mener at patenterne har oedelagt udviklingen grotesk meget.
  Derudover saa er der voldsomme sociale problemer i, at medicinpatenter holder praeparater ude af haenderne af de mindre heldigt stillede, i 10+ aar.
  Se fx Asparin. Da deres patent udloeb vaeltede det ud med alternativer der kostede under 10% af prisen.

  “– og i øvrigt, hvis du får succes med det, så tager staten det fra dig?”

  Det er ret meget en fejltolkning og ioevrigt er det saadan det fungerer i dag anyway.
  Der er det bare mere et spoergsmaal om *hvem* der tager det fra dig, hvis du ikke naar at bliver “stor nok” selv.

  Det bringer os ioevrigt ogsaa til et spoergsmaal om, hvor meget magt de store firmaer reelt har i dag.

  “Og at vi skal geninføre kommunismen?”

  Kommunisme i sig selv er der ikke noget problem i. Ja, det er noget andet end den socialt-liberale kapitalisme vi har i dag, men at det er noget andet, er ikke noedvendigvis ensbetydende med daarligt.
  Fra dit eget citat:
  ““En socialisme, der peger frem mod et klasseløst/kommunistisk samfund. Dvs. et samfund, hvor den enkeltes frie udvikling er betingelsen for alles frie udvikling, og et samfund hvor enhver yder efter evne og nyder efter behov.””

  Det vil altsaa ikke noedvendigvis sige at vi koerer Ruslands politik, men mere at man laver et planoekonomisk samfund, hvor folk har adgang til det de vil have, etc.
  Det giver fx ogsaa mulighed for at arbejde med det man har lyst til, fremfor at vaere slamsuger, eller gadefejer, etc. (medmindre det er det man vil).
  Det ville saa ogsaa aabne for forskning og udvikling paa disse omraader, saa man kan automatisere vores kloaksystem, eller vores aeldrepleje (nok ikke helt.. Men langt hen ad vejen), etc.

 50. Det er sjovt hvor meget tid de forskellige enhedsliste-vælgere bruger på at omtolke principprogrammet, i stedet for at tage programmet bogstaveligt. Men det er også ELs store problem; at partisoldaterne overhoved ikke er enige om hvad de kæmper for. For nogle handler det om at indføre et anti-demokratisk diktatorisk kommunistisk styre, nogle vil redde verden og os andre fra kapitalismen, nogle vil bare have flere penge fra det offentlige, og nogle er bare S/SF vælgere der utilfredse. Fælles for mange af ELs vælgere er at deres holdninger og opførsel sjældent bliver tolereret i en ultra-socialistisk stat. Mange ender simpelthen i fængsel, arbejdslejr eller i et tildækket hul i jorden – sammen med deres evt. tanker om lighed og retfærdighed.

  1. nogen der ligesom mig mener, links or it did not happen? denne post er fuldstændig gennemsyret af din mening, jeg stemmer selv blå blok og er absolut ikke enhedslistens største fan. men dette her virker som propaganda imod partiet…

 51. Det der er så dejligt ved det her, er at unge mennesker, godt kan gennemskue, når partier er ideologisk galoperende galskab, ligesom danskernes parti, der netop fik taletid fordi at man derved kunne se at de var langt ude med deres mærkesager.

  Det er ganske vidst et partiprogram Enhedslisten har lagt ud i forhold til folketingsvalg, men det er vel et grundlæggende arbejdsprogram for alle medlemmer i enhedslisten, eller så at sige retningslinjer? Det er vel op til den enkelte at bedømme om disse 10 punkter er rablende sindsyge, eller har meget godt fat i hvad der burde ændres.

  Min egen vurdering er at det er skræmmende at så mange stemmer på partiet ud fra et lidt oprørsk synspunkt, fordi man mener de andre partier har nogle skeletter i skabet. Da der er så meget fokus på enkelt personer, så kunne det tænkes at der vil komme noget ud af skabet.Det kunne meget vel tænkes at hvis den samme mediedækning kom over på enhedslisten, som er kommet ud med et fremragende kommunalvalg, som nok sker, da de vil få mere indflydelse.

  Kan endnu engang henvise til at det er rart at se når folk der ikke er helt raske i pæren udtaler sig, for derved at folk kan se deres skræmmende meninger og holdninger, d.v.s Danskernes Parti og Enhedslisten. Begge parti som er så langt ude på fløjende at det er skræmmende med sådan et menneske- og samfundssyn.

 52. Nu stemmer jeg bestemt ikke EL, men de har jo ret i flere punkter:

  1. Kapitalismen fører jo til krige – det er vel feks de færreste der tror at krigene i Irak, Afghanistan osv skyldes næstekærlighed og ønsket om demokrati? det skyldes jo hensynet til den olie landene sidder på.

  3. Folk skal deles om computere – det giver jo god mening at man deles om forbrugsgoder. Det er alt andet lige billigere for den enkelte hvis man bruger feks en vaskekælder, istedet for selv at have en vaskemaskine.

  4. Opløsning af politi og militær: Well, vores militær har idag stort set kun punkt 1 som opgave: At føre krig for at beskytte olien. Og politiet er idag jo ikke til for at beskytte borgerne, men til for at kontrollere borgerne (fartkontroller, totalrazziaer)

  7. Patenter skal forbydes: Ja det er jo ren liberal tankegang, så den er jeg helt med på.

 53. Personlig mening: Enhedslisten skulle være uden eksistens. Jeg begriber ikke hvorfor nogle vil støtte op om noget så hippiepræget og vanvittigt parti. Hvis de nogensinde kommer til magten vil jeg ikke længere være dansk statsborger. – Ville jeg simpelthen ikke kunne stå inde for.. Vil man tjene penge, må man yde noget. Slut!

  1. Men Enhedslisten går ind for at yde efter evne – nyde efter behov! Det er kernen i al kommunisme! Så hvis man vil have noget, så må man yde, det man kan… Er du sikker på, at du har forstået det hele, Josefine? Eller tror du også på den med, at revolution partout er det samme som vold?
   I Enhedslisten er revolution det samme som brud med hidtidig praksis og et brud med al borgerligt antidemokrati…

   1. Yde efter evne – nyde efter behov…….

    Den hører vi en del ?
    Og hvilken “kammerat” skal så vurdere om du/jeg rent faktisk yder efter behov – og ikke nyder FOR meget ? Kan du se hvor jeg vil hen ? Ellers så gå på biblioteket og find de 500 ! reoler med “Nyere Historie” – der kan du finde mange sjove bøger om Kina, USSR, DDR, Nordkorea, Cuba, Irak, Cambodja og andre socialistiske “eksperimenter, og om hvordan de holder styr på hvor meget du og jeg yder og nyder…..
    Prøv især at slå op under Stasi, KGB, MVD, Securitate og Savak. Så finder du dem som kommer til at få dig til at yde – og lære dig at nyde ….

    Verden er ikke perfekt – indrømmet !
    Men en tilbagevenden til Det Røde Helvede er bare ikke noget alternativ – sic.

    MVH

    Michael H

    1. Min ven Michael. Nordkorea er undertrykkelse af folket, samme system Stalin fuckede Lenins vision om til. Forskellen på de fejlagtige kommunisme forsøg verden endnu har set er at det har været en voldelig omvæltning (revolution) og hvor der ingen vej tilbage er når først statskuppet er sat igang, og man høster hvad man sår. Stalin var lige så psykopatisk som Hitler, men en psykopat er psykopat lige gyldig partifarven. EL skiller sig ud ved at de IKKE ønsker en voldelig omvæltning af staten, og i dk vil vi forhåbentlig altid have en opposition til at trække tingene lidt længere mod midten (dog ikke for meget)
     Der hvor jeg ser problemet her i 2013 er at der findes folk som ingenting har, og virkelig ikke kan finde arbejde (nu er Danmark nok nær det mest perfekte land i verden mht ligestilling og almen tilfredshed) vi har også solidaritet i højsædet i vores generelle opfattelse af hinanden. Hvis man ser på den globale situation hvor tusinder sulter og må flygte verden over, IMENS at rige folk har så mange penge at de ikke ved hvad de skal gøre af dem, OG det beløb der bliver brugt på krig verden over OM dagen ville kunne mætte hele Afrika et ÅR. Vi snakker om hvor slemt kommunismen er, men kapitalismen umenneskelig gør os alle, vi tænker på kolde kontanter frem for hinandens ve og vel. Naturligvis skulle der være en en fælles vision for hvad der er acceptabelt i et rødt samfund. Stalin kom med mange overraskelser sådan løbende, den slags vil ikke finde sted hvis man gør tingene ordentligt. Og husk at magten ligger ved folket og kun folket, hvis en formand er rådden bliver han afsat.

 54. Læste dog ikke alle kommentarer. Men hold da op. Nogen gange tror jeg, det ville være nemmere at være proletar. Skræmmende og se, at folk er så bange for at miste materialistiske ting. I smider om jer med fordomme og ordet uvidenhed, hvem kan gøre sig til herre over hvem der ved bedst. Det siges, at jo mere man tror man ved, jo mindre ved man. Og den her er ment til begge fronter. Lev i nuet! Gider slet ikke, at udtale mig om min holdning om selve indlægget, for tror vi alle er pænt uvidende i denne manipulerende verden, på den ene eller anden måde. Ha’ en skøn dag 🙂

 55. Det er rent faktisk lidt sjovt at selv når det er en rablende liberal der skriver deres partiprogram så absolut farvet som han overhovedet kan så tænker jeg stadig bare “det ville være fucking fedt hvis de rent faktisk agerede sådan med hensyn til deres politik”

  Afskaffelse af kapitalisme, politi, militær, og privat ejendom? Helt sikkert.

  Men nej, det er de fandeme alt for parlamentariske til.

  1. Hitler-reglen? … Mener du måske Godwin’s lov om Nazi analogier?
   Det er en sjov “regel” som kan sammenlignes lidt med “1-2-3 – du er forhekset” …

   “Godwin’s Law does not dispute the validity or otherwise of references or comparison to Hitler or the Nazis. As such a comparison or reference may sometimes be appropriate in a discussion, Godwin has argued that overuse of the Nazi comparison should be avoided as it waters down the impact of any valid usage. In its purest sense, the rule has more to do with completely losing one’s sense of proportion rather than just mentioning Nazis specifically.The law was initiated as a counter-meme to flippant comparisons to the Nazis, rather than to invoke a complete ban on comparisons. As Mike Godwin wrote himself in 2008:

   “”When I saw the photographs from Abu Ghraib, for example, I understood instantly the connection between the humiliations inflicted there and the ones the Nazis imposed upon death camp inmates—but I am the one person in the world least able to draw attention to that valid comparison.”

 56. Bare så alle er på det rene med at der aldrig har været en kommunistisk stat i verden, ikke en kommunistisk stat i ideologien. Der har været under 10 forsøg som alle har været fejl agtige da de alle er blevet kørt af en diktator som kun ville sagen for egen vindings skyld. I en marxistisk (kommunistisk) stat må man ikke stille op selv da det vil være ego centreret, men derimod omstilles til det af enighed blandt folket som den bedst egnede leder. Kommunismen er den fineste form for liv der kan tænkes, men ideologien er svær og forurenes let, derfor skal man være varsom omkring den.
  Politi og hær må ikke afskaffes da der altid er behov for dem om det så er natur katastrofer eller voldtægt, slåskamp etc. Enhedslisten går nu ind for politi og hær er de kommet ud med, hvilket selvfølgelig ville være blåøjet ikke at gøre til at starte med.
  Idag lever vi i en verden hvor kapitalismen har styret og 95% af folket er undertrykt af presset fra kapitalismen som gør mennesket umenneskeligt. De sidste 5% er de priviligerede som lever i en uacceptable luksus når andre må nøjes med så lidt.
  Der bliver lagt større vægt på dygtighed frem for venlighed, maskineri frem for menneskelighed.
  I det store hele betyder kommunismen egentlig bare at man yder efter evne og nyder efter behov, og der ikke findes opsparede formuer der ligger og samler støv imens andre sulter ihjel. Ergo kan man sige at alle andre ideologier er ren ondskab i forhold til.
  Folk kalder kommunismen romantik, men jeg tænker som Niels Hausgaard siger:
  Hvis det er romantik at synge en sang om fred, hvis det er romantik ikke være ligeglad, hvis det er romantik at tro på anstændighed, så er det vel også romantik at mene at alle skal kunne være med.

  1. Kenneth,

   HVORFOR tror du at at det aldrig er lykkedes ? Og aldrig vil komme til at lykkedes ?
   Kig på vores eget demokratisk valgte folketing….
   Og de har endda ganske lille råderum i forhold til en autokratisk stats ledere.

   De korrumperes over tid – fra højre til venstre og tilbage igen. INGEN kan holde deres sti helt ren. Det er menneskeligt at søge det bedste for sig selv. Og bliver det ikke opdaget, fint. Bliver det opdaget, surt. Så er det med at rygsvømme det bedste man har lært….

   Niels Hausgaard er en god mand, og jeg er bestemt selv romantiker. Blot er jeg ikke en blå-øjet romantiker.. ; )

   MVH

   Michael H

 57. Hej til den der nu kan svare på mit spørgsmål

  Hvis EL kommer til magten, hvad gør man så arbejdsmæssigt med de personer der ikke gider at arbejde? Får de stadig penge eller hvordan håndteres dette?

 58. Jeg tør slet ikke tænke på, hvis man skal finde blå bloks udgangspunkt. Specielt ikke – Pinochet i Chile, Sydafrika før Mandela, Mussolini – Italien, Franko-styret i Spanien, og så ham med overskægget sydfra.

  Til jer Enhedslistestormere – se da for HELVEDE realpolitisk på det, klem ballerne sammen – og tænk på mere på at Danmark skal fungere – med alle mennesker, fremfor at bruge din energi på – hvor du kan placere dine penge, så du skal betale mindst skat af dem.

  De største skattesnydere/sociale snydere hører ikke underklassen til – men overklassen, som på deres vej mod millionerne har SNYDT mange – og udnyttet mennesker.

  Det er meget firkantet, ved jeg godt – men et firkantet modspil på et firkantet indlæg.

 59. Dem der ik gider arbejde får ingen penge, ligesom de heller ik gør det nu. At nogle vælger at misbruge systemet er svært at gardere sig imod, ligesom man heller ik kan ift håndværkere der arbejder sort osv. Efter at have læst flere af indlæggene her inde springer det mig i øjnene hvor stor forskel der er på hvordan de “blå” og de “røde” debatere. De blå har travlt med at kalde de røde for uintelligente, naive og mere i den dur. Så det må åbenbart være sådan intelligente debattører gør eller hvad? De blå snakker også meget om kommunismen og om hvor farlig den kan være, de må ikke være klare over at kommunisme aldrig har eksisteret på denne jord. Det har nazismen tilgengæld, som i åbenbart ikke er blege for at støtte, ja df er præcis det samme, bare med muslimer istedet for jøder. Nej det vil nok aldrig gå så vidt, men kun fordi vi (forhåbentlig) har lært af historien og når at bremse det i tide. Hadet og retoriken er den samme som under nazismen. Men nej i stemmer da ik df vel? Alle der stemmer på et parti der samarbejder med df, stemmer indirekte df og må derfor mene at nazisme er en fed ting. “De vil aldrig blive stuerene” som Poul Nyrup så smukt sagde. Men kom med alt jeres had og fortæl mig hvor uintelligent jeg er, eller hvad i nu finder på. Det er kun hvad jeg forventer af folk som jer. De samme typer der sikkert tror at man kan gå i krig for at skabe mere fred. Ik? …

 60. Taget ud af context eller ej så er det da stadig fuldstændig skudt i hovedet. Det der står er det de vil indføre, ligegyldigt hvad der står foran og/eller bagved det.
  Er ikke engang fyldt 17 endnu og selv jeg kan se, at hvis Enhedslisten kommer til magten vil Danmark aldrig blive det samme. Forstår simpelthen ikke hvad der foregår i hovederne på folk.
  Enhedslisten er 100% ren kommunisme, og HVORNÅR har kommunisme nogensinde vist sig at være en god ting? I Rusland, hvor 20 mio+ mennesker blev dræbt og ALLE levede i fattigdom? I de arabiske lande, der pt bliver hærget af borgerkrige fordi folket føler de bestemmer for lidt? ENHEDSLISTEN = KOMMUNISTER = KAOS.
  Det kan godt være jeg lyder utrolig umoden, og jeg vil ikke engang undskylde for at fornærme nogen, men er simpelthen ved at miste tålmodigheden med folk. Vil I ikke beholde jeres egendele? Vil I ikke have et offentligt politi i stedet for en masse mænd der render rundt i jakkesæt og er fuldstændig styret af staten?
  Min teori er at tilhængere af Enhedslisten simpelthen bare har ondt i røven over at de valgte den forkerte karriere og nu ingen penge har. Det er simpelthen latterligt – hvis I er utilfredse med hvor mange penge I har så tag dog en anden uddannelse og få et arbejde der bringer flere penge ind til jeres familier? Den eneste der siger at det ikke kan lade sig gøre er jer selv, så det er sådan set også kun jer selv der kan få skylden for at I ikke har nok penge.

 61. Egentlig et udemærket indlæg, med det falder desværre for Hitler-reglen…
  Den første der inddrager Hitler som analogi har automatisk tabt diskussionen, uanset årsagen…

 62. Hvad er der egentlig galt med at dele en computer?, du skal bare til at tænke i lidt andre baner. Min pc`er kan snildt opdeles i flere partitioner med hvert sit logon. Den er på næsten 1 gb harddisk og har dermed masser af plads. Vi kunne snildt være 3 – 4 om den. Dermed kunne vi spare resourcer. Den revolution somder er tale om er så vidt jeg har opfattet det, ikke voldelig og det fremtidige militær bliver snarere en blanding af civilforsvar og hjemmeværn. Hvad er der at være bange for?

 63. som en af dem der stemmer EL men ikke er 100%(Kandidat testen på DR siger 71%) enig med deres parti program vil jeg nok heller omformulere din kæreste analogi til.hun er sød, klog og ambitiøs for fremtiden, men det er lidt træls når hun giver mig en uges sexkaretene hvis jeg køber bur æg.eller ikke bare lader spise 90% af den kage hun har bagt. det er trods alt mig der tjener mest.det er sku svært at være nærig og grådig med en kæreste som hinde.

 64. Hej Enhedslisten.Jeg har været en trofast vælger i mange år og har altid talt godt om \”vores\” patiIgår høre jeg i nyhederne, at i forslå og nedlægge m8t arbejde. ( privat børnrpasser) det er jo forfærdeligt for mig og min familie. Det har taget mig 8 år at oparbejde en fast kundekreds. Og jeg befinder mig så godt med dette arbejde og har de fineste anbefalinger.Det gør mig meget ked af det og heg frygter min fremtid.Tænk at jeg har stemt på jer, som vil lukke mit arbejde.Jeg håber at dette forslag bliver nedstemt og så må jeg se mig efter et andet parti.Øv, øv. I var ikke til at stole på.MvhHeidi Winther

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box