Opsigtsvækkende titel – i know. Men… For en måneds tid siden traf jeg beslutning om at flytte til Dubai i et halvt års tid. Det var motiveret af en gammel drøm om at komme ud og opleve verden. Men det viser sig, at der også er andre fordele, end bare eventyr og at slippe for den danske vinter – man kan nemlig blive fritaget for at betale dansk skat, hvis man er opmærksom på ligningslovens §33A.

011413_DubaiMarina1

Jeg har brugt de sidste par uger på at skabe overblik over hvordan de skattemæssige regler for arbejde i udlandet forholder sig. Nogen mennesker har ment at for det skulle kunne lade sig gøre, ville jeg skulle sælge min bolig eller som minimum opgive brugsretten i flere år.

Det er ikke tilfældet. Og når man først lige får et tag på reglerne er det faktisk meget simpelt….’ish.

Jeg har fået mange udstationerings-hæfter og whitepapers der med side op og ned af regler har skabt mere forvirring og spørgsmål end tanken var. Og når det kommer til skatteregler, er det et sted man viiiiirkelig ikke vil fucke up. Derfor har det været vigtig for mig at forstå alle aspekter i sagen.

Så sammen med med min skatterevisor tog jeg en lidt anderledes approach – Jeg har fået lavet et FAQ/”Spørgsmål og svar” dokument hvor de i nogenlunde lægmandssprog har besvaret en række spørgsmål jeg har haft. Der har været lidt ping-pong frem og tilbage, og jeg har taget deres svar, og omformuleret dem som jeg selv ville have udtrykt det i nedenstående FAQ.

Jeg tænker at der sikkert også er andre står med en masse spørgsmål omkring arbejde i udlandet – så derfor, med risiko for at virke som en udspekuleret skatteundrager, har jeg besluttet mig for at resten af verden også skal have glæde af mit FAQ-dokument.

Disclaimer: Det skal siges, at jeg har intet imod at betale skat til det samfund der har givet mig gratis sygesikring, sikkerhedsnet og så meget andet…. Men når jeg bosætter sig i udlandet mener jeg ikke at man skal betale dansk skat. Derfor deler jeg her min FAQ så også andre der skal til udlandet og arbejde, kan få glæde af min egen simplificering i menneskesprog af ligningsloven §33A. FAQ’en står for min egen regning, og jeg vil gerne connecte jer med min skatterådgiver, hvis I får brug for konkret rådgivning.

Forudsætninger:

  • Jeg ansættes af vores lokale selskab i Dubai (man kan også ansættes af dansk selskab, men det er lettere at få work permit hvis det er et lokalt)
  • Periode: 186 fulde dage (afrejse 30. september 2013, hjem til DK igen 5. april 2014).

Hvad sker der hvis jeg ønsker at beholde råderetten over min bolig mens jeg samtidig bliver udstationeret til Dubai?

Jeg vil blive betragtet af SKAT som fuldt skattepligtig i Danmark (og det er OK i dette setup da jeg har planer om at komme tilbage efter perioden!).

Skal jeg betale dansk skat af min løn udbetalt af det lokale Dubai selskab?

Nej. Selvom jeg teknisk set er fuldt skattepligtig i Danmark, udløser min løn for arbejde udført i Dubai ikke dansk skat og AM-bidrag forudsat, at jeg opfylder betingelserne i ligningslovens §33A under udlandsopholdet:

  • Jeg opholder mig udenfor Danmark i mindst 6 måneder, og
  • Jeg opholder mig maksimalt 42 dage i Danmark indenfor enhver løbende 6 måneders periode, og
  • Ophold i Danmark har alene karakter af ferie og lignende, eller arbejdsophold der udelukkende relaterer sig til, og i øvrigt er nødvendigt for, udlandsarbejdet.

Lønnen for arbejde udført i Dubai indgår dog ved beregning af skatten af f.eks. løn optjent før/efter udlandsopholdet i det pågældende indkomstår (exemptionslempelse med progressionsforbehold).

Til brug for udarbejdelse af den danske selvangivelse for 2013 og 2014, fører jeg rejsekalender over opholds- og arbejdsdage i hhv. Danmark og Dubai. For så vidt angår opholdsdage i Danmark, anfører jeg ud for den enkelte dato , om der er tale om ferie/fri eller arbejde med angivelse af formålet med eventuelt arbejde i Danmark.

Hvordan gælder 42 dages reglen?

Man må være hjemme i max 42 dage indenfor enhver løbende 6 måneders periode.

Ophold i Danmark må have karakter af ferie/fri eller nødvendigt arbejde, der er direkte forbundet med udlandsopholdet. Både ferie/fri og nødvendigt arbejde med direkte forbindelse til udlandsarbejdet, tæller med ved beregningen af de 42 dage.

Der sker en streng vurdering af, hvorvidt arbejdet i Danmark er nødvendigt. Nødvendigt arbejde kan f.eks. være afrapportering, modtagelse af instrukser og lignende.

”Almindelige arbejde” i Danmark for f.eks. dansk firma og/eller bestyrelsearbejde i Danmark, og/eller bijobs i Danmark uden relation til hovedbeskæftigelsen, er f.eks. ikke tilladt.

Bemærk i øvrigt, at løn m.v. for eventuelt arbejde i Danmark, uanset at arbejdet i Danmark, er direkte forbundet med og i øvrigt er nødvendigt for udlandsarbejdet, udløser fuld dansk skat og AM-bidrag.

Et døgn tæller selvom man er i transit i Danmark (altså også hvis man har en mellemlanding i Københavns lufthavn og er videre på vej ud af DK)

En dag tæller fra minuttet over midnat (hvis du kommer tirsdag kl. 23:00 og rejser onsdag kl. 02:00 svarer det til 2 dage).

Skal den 6 måneders periode være inde for samme kalenderår?

Nej, der skal blot være tale om en sammenhængende periode på 6 måneder, som altså kan strække sig over 2 indkomstår.

Hvem skal betale min løn?

I dette tilfælde bliver det mit firma i Dubai.

I relation til ligningslovens § 33A er det uden betydning, om lønnen udbetales fra dansk firma eller det lokale selskab i Dubai. Hvis lønnen udbetales fra dansk firma kan der anmodes om fritagelse for at indeholde dansk skat og AM-bidrag ved lønudbetalingen.

Skal jeg afmelde mig folkeregistret?

Ja, men det har ingen indflydelse på min skattepligt.

Da jeg skal opholde mig udenfor Danmark i mindst 6 måneder har jeg iht. CPR-loven pligt til at foretage afmeldelse ved folkeregistret.

Da den danske sygesikring ophører under udlandsopholdet vil det være en rigtig god ide at der tegnes supplerende forsikringer, der dækker under opholdet.

Skal jeg udfylde nogen blanket elig?

Kun den om afmelding af folkeregistret.

Har Danmark en dobbeltbeskatnings aftale med Dubai/UAE?

Nej.

Hvad betyder det i praksis at Danmark ikke har dobbeltbeskatnings aftale med Dubai/UAE?

Ingenting, eftersom Dubai har 0% skat er der ikke risiko for at jeg ender med at betale skat i 2 lande (hvad netop formålet med en dobbeltbeskatningsaftale er at undgå).

Min løn for arbejde udført i Dubai (kontra Danmark) udløser i øvrigt ikke dansk skat og AM-bidrag forudsat at jeg opfylder samtlige betingelser i ligningslovens § 33A under udlandsopholdet.

Hvor er mit tekniske skattemæssige hjemsted mens jeg er væk?

Begrebet ”skattemæssigt hjemsted” har ikke relevans ved ophold i et land, som Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsaftale med.

Må jeg udføre arbejde for andre selskaber mens jeg er i Dubai?

Ja.

For arbejde, der udføres i Dubai (kontra Danmark), er det – i relation til opfyldelse af betingelserne i ligningslovens § 33A – uden betydning, hvilke selskaber, arbejdet udføres for. Det vil således også være OK, at arbejde i Dubai f.eks. udføres 100% for det danske firma.

Kan det danske skattevæsen kræve at jeg betaler dansk skat af min 6 måneders udenlandske løn?

Nej, forudsat at jeg opfylder samtlige betingelser i ligningsloven § 33A (hvor 6 måneders reglen blot er én betingelse).

Hvis blot én af betingelserne i ligningslovens § 33A ikke er opfyldt, udløser min løn for arbejde udført i Dubai fuld dansk skat og AM-bidrag.

Uanset om jeg opfylder betingelserne i ligningslovens § 33A eller ej, udløser min løn for eventuelt nødvendigt arbejde udført i Danmark i udstationeringsperioden, fuld dansk skat og AM-bidrag.

Må det lokale selskab i Dubai betale min lejlighed i Dubai?

Ja. Forudsat at min ansættelsesaftale med det lokale selskab i Dubai er tidsbegrænset til (som udgangspunkt) maksimalt 2 år, og min bolig i Danmark står tom (dvs. boligen ikke er udlejet) under udlandsopholdet, er værdi af fri bolig et skattefrit personalegode efter danske regler.

Øvrigt om Dubai

På min “Ask Me Anything” side har jeg svaret på en række spørgsmål om det at bo i Dubai, herunder;

UPDATE: Jeg har fået mange henvendelser fra folk der ønsker at komme i kontakt med min skatterådgiver. Hvis du også ønsker at komme i kontakt kan du klikke her og læse mere.

DISCLAIMER:

Dette blogindlæg er skrevet i 2013. Informationerne kan siden da være blevet ændret. Lav din egen research og ajourfør dig med en professionel skatterådgiver inden du træffer nogen beslutninger.


Feedback, del og følg

  1. Spørgsmål eller kommentarer? Brug feltet forneden
  2. Del på Facebook