FAQ: Sådan slipper du for at betale skat

Opsigtsvækkende titel – i know. Men tjek det her… For en måneds tid siden traf jeg beslutning om at flytte til Dubai i et halvt års tid. Det var motiveret af en gammel drøm om at komme ud og opleve verden. Men det viser sig, at der også er andre fordele, end bare eventyr og at slippe for den danske vinter – man kan nemlig blive fritaget for at betale dansk skat, hvis man er opmærksom på ligningslovens §33A.

011413_DubaiMarina1

Jeg har brugt de sidste par uger på at skabe overblik over hvordan de skattemæssige regler for arbejde i udlandet forholder sig. Nogen mennesker har ment at for det skulle kunne lade sig gøre, ville jeg skulle sælge min bolig eller som minimum opgive brugsretten i flere år.

Det er ikke tilfældet. Og når man først lige får et tag på reglerne er det faktisk meget simpelt….’ish.

Jeg har fået mange udstationerings-hæfter og whitepapers der med side op og ned af regler har skabt mere forvirring og spørgsmål end tanken var. Og når det kommer til skatteregler, er det et sted man viiiiirkelig ikke vil fucke up. Derfor har det været vigtig for mig at forstå alle aspekter i sagen.

Så sammen med med min skatterevisor tog jeg en lidt anderledes approach – Jeg har fået lavet et FAQ/”Spørgsmål og svar” dokument hvor de i nogenlunde lægmandssprog har besvaret en række spørgsmål jeg har haft. Der har været lidt ping-pong frem og tilbage, og jeg har taget deres svar, og omformuleret dem som jeg selv ville have udtrykt det i nedenstående FAQ.

Jeg tænker at der sikkert også er andre står med en masse spørgsmål omkring arbejde i udlandet – så derfor, med risiko for at virke som en udspekuleret skatteundrager, har jeg besluttet mig for at resten af verden også skal have glæde af mit FAQ-dokument.

Disclaimer: Det skal siges, at jeg har intet imod at betale skat til det samfund der har givet mig gratis sygesikring, sikkerhedsnet og så meget andet…. Men når jeg bosætter sig i udlandet mener jeg ikke at man skal betale dansk skat. Derfor deler jeg her min FAQ så også andre der skal til udlandet og arbejde, kan få glæde af min egen simplificering i menneskesprog af ligningsloven §33A. FAQ’en står for min egen regning, og jeg vil gerne connecte jer med min skatterådgiver, hvis I får brug for konkret rådgivning.

Forudsætninger:

 • Jeg ansættes af vores lokale selskab PointPay Ltd. i Dubai (man kan også ansættes af dansk selskab, men det er lettere at få work permit hvis det er et lokalt)
 • Periode: 186 fulde dage (afrejse 30. september 2013, hjem til DK igen 5. april 2014).

 

Hvad sker der hvis jeg ønsker at beholde råderetten over min bolig mens jeg samtidig bliver udstationeret til Dubai?

Jeg vil blive betragtet af SKAT som fuldt skattepligtig i Danmark (og det er OK i dette setup da jeg har planer om at komme tilbage efter perioden!).

 

Skal jeg betale dansk skat af min løn udbetalt af PointPay Ltd?

Nej. Selvom jeg teknisk set er fuldt skattepligtig i Danmark, udløser min løn for arbejde udført i Dubai ikke dansk skat og AM-bidrag forudsat, at jeg opfylder betingelserne i ligningslovens §33A under udlandsopholdet:

 • Jeg opholder mig udenfor Danmark i mindst 6 måneder, og
 • Jeg opholder mig maksimalt 42 dage i Danmark indenfor enhver løbende 6 måneders periode, og
 • Ophold i Danmark har alene karakter af ferie og lignende, eller arbejdsophold der udelukkende relaterer sig til, og i øvrigt er nødvendigt for, udlandsarbejdet.

Lønnen for arbejde udført i Dubai indgår dog ved beregning af skatten af f.eks. løn optjent før/efter udlandsopholdet i det pågældende indkomstår (exemptionslempelse med progressionsforbehold).

Til brug for udarbejdelse af den danske selvangivelse for 2013 og 2014, fører jeg rejsekalender over opholds- og arbejdsdage i hhv. Danmark og Dubai. For så vidt angår opholdsdage i Danmark, anfører jeg ud for den enkelte dato , om der er tale om ferie/fri eller arbejde med angivelse af formålet med eventuelt arbejde i Danmark.

 

Hvordan gælder 42 dages reglen?

Man må være hjemme i max 42 dage indenfor enhver løbende 6 måneders periode.

Ophold i Danmark må have karakter af ferie/fri eller nødvendigt arbejde, der er direkte forbundet med udlandsopholdet. Både ferie/fri og nødvendigt arbejde med direkte forbindelse til udlandsarbejdet, tæller med ved beregningen af de 42 dage.

Der sker en streng vurdering af, hvorvidt arbejdet i Danmark er nødvendigt. Nødvendigt arbejde kan f.eks. være afrapportering, modtagelse af instrukser og lignende.

”Almindelige arbejde” i Danmark for f.eks. Random ApS og/eller bestyrelsearbejde i Danmark, og/eller bijobs i Danmark uden relation til hovedbeskæftigelsen, er f.eks. ikke tilladt.

Bemærk i øvrigt, at løn m.v. for eventuelt arbejde i Danmark, uanset at arbejdet i Danmark, er direkte forbundet med og i øvrigt er nødvendigt for udlandsarbejdet, udløser fuld dansk skat og AM-bidrag.

Et døgn tæller selvom man er i transit i Danmark (altså også hvis man har en mellemlanding i Københavns lufthavn og er videre på vej ud af DK)

En dag tæller fra minuttet over midnat (hvis du kommer tirsdag kl. 23:00 og rejser onsdag kl. 02:00 svarer det til 2 dage).

 

Skal den 6 måneders periode være inde for samme kalenderår?

Nej, der skal blot være tale om en sammenhængende periode på 6 måneder, som altså kan strække sig over 2 indkomstår.

 

Hvem skal betale min løn?

I dette tilfælde bliver det mit firma i Dubai.

I relation til ligningslovens § 33A er det uden betydning, om lønnen udbetales fra Random ApS eller PointPay Ltd. Hvis lønnen udbetales fra Random ApS kan der anmodes om fritagelse for at indeholde dansk skat og AM-bidrag ved lønudbetalingen.

 

Skal jeg afmelde mig folkeregistret?

Ja, men det har ingen indflydelse på min skattepligt.

Da jeg skal opholde mig udenfor Danmark i mindst 6 måneder har jeg iht. CPR-loven pligt til at foretage afmeldelse ved folkeregistret.

Da den danske sygesikring ophører under udlandsopholdet vil det være en rigtig god ide at der tegnes supplerende forsikringer, der dækker under opholdet.

 

Skal jeg udfylde nogen blanket elig?

Kun den om afmelding af folkeregistret.

Har Danmark en dobbeltbeskatnings aftale med Dubai/UAE?

Nej.

Hvad betyder det i praksis at Danmark ikke har dobbeltbeskatnings aftale med Dubai/UAE?

Ingenting, eftersom Dubai har 0% skat er der ikke risiko for at jeg ender med at betale skat i 2 lande (hvad netop formålet med en dobbeltbeskatningsaftale er at undgå).

Min løn for arbejde udført i Dubai (kontra Danmark) udløser i øvrigt ikke dansk skat og AM-bidrag forudsat at jeg opfylder samtlige betingelser i ligningslovens § 33A under udlandsopholdet.

 

Hvor er mit tekniske skattemæssige hjemsted mens jeg er væk?

Begrebet ”skattemæssigt hjemsted” har ikke relevans ved ophold i et land, som Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsaftale med.

 

Må jeg udføre arbejde for andre selskaber mens jeg er i Dubai?

Ja.

For arbejde, der udføres i Dubai (kontra Danmark), er det – i relation til opfyldelse af betingelserne i ligningslovens § 33A – uden betydning, hvilke selskaber, arbejdet udføres for. Det vil således også være OK, at arbejde ti Dubai f.eks. udføres 100% for Random ApS.

 

Kan det danske skattevæsen kræve at jeg betaler dansk skat af min 6 måneders udenlandske løn?

Nej, forudsat at jeg opfylder samtlige betingelser i ligningsloven § 33A (hvor 6 måneders reglen blot er én betingelse).

Hvis blot én af betingelserne i ligningslovens § 33A ikke er opfyldt, udløser min løn for arbejde udført i Dubai fuld dansk skat og AM-bidrag.

Uanset om jeg opfylder betingelserne i ligningslovens § 33A eller ej, udløser min løn for eventuelt nødvendigt arbejde udført i Danmark i udstationeringsperioden, fuld dansk skat og AM-bidrag.

 

Må PointPay Ltd. betale min lejlighed i Dubai?

Ja. Forudsat at min ansættelsesaftale med PointPay Ltd. er tidsbegrænset til (som udgangspunkt) maksimalt 2 år, og min bolig i Danmark står tom (dvs. boligen ikke er udlejet) under udlandsopholdet, er værdi af fri bolig et skattefrit personalegode efter danske regler.

 

… Pretty simple right? 😉

UPDATE: Jeg har fået mange henvendelser fra folk der ønsker at komme i kontakt med min skatterådgiver. Hvis du også ønsker at komme i kontakt kan du klikke her og læse mere.

 

Læs også: Lønninger i Dubai


Feedback, del og følg

 1. Spørgsmål eller kommentarer? Brug feltet forneden
 2. Del på Facebook
 3. Følg bloggen på Facebook
 4. … eller følg mig personligt på Facebook:

56 thoughts on “FAQ: Sådan slipper du for at betale skat

 1. Dobbeltbeskatning, HA! Da jeg kom hjem fra Dubai var SKAT meget interesserede i hvordan de kunne klemme kroner ud af mig, men som dig havde jeg sat mig ind i tingene og da alt kom til alt fik jeg penge tilbage i skat, fordi jeg havde indbetalt til en A-Kasse mens jeg var væk (man optjener jo dagpengeret hvis bare der er tale om arbejde for en danskejet virksomhed – I mit tilfælde en Emiratisk virksomhed ejet af en derboende dansker). Med andre ord betalte jeg jo 0% indkomstskat i Dubai og fik tilmed ca. 8000kr tilbage fra skattefar i DK. Det betaler sig at være inde i tingene når skattefar sender opkræverne ud, for ellers finder de en eller anden obskur paragraf og beder dig betale ved kasse 1.

  1. Pas… Jeg tror umiddelbart ikke at det gør noget ved andet udover at du muligvis bliver beskattet af fri bolig… Men, det skal du nok have en proff. til at svare på (skal jeg sætte dig i kontakt?)

   1. Det bliver først aktuelt til næste efterår, så det behøver du ikke gøre nu 🙂 Det kan være jeg kontakter dig til den tid, så jeg ikke brænder nallerne! Men ellers tak for det 🙂

 2. Rent formelt skal din bolig fremlejes i 3 år, men men men, da jeg trak tov med SKAT mente de ikke det var noget de ville holde på når nu jeg ellers havde styr på sagerne (jeg var kun væk i et år), så den paragraf er de åbenbart ikke helt så strikse med, men sørg for at søge prof bistand inden du rejser, for er der noget du har glemt rykker SKAT dig med sikkerhed rundt for at hvad de kan tage dig for.

 3. Hej alle,
  Ligningslovens § 33A kan være kompliceret at forstå og også at følge.
  Men der er nogle generelle Internationale skatte regler man skal følge endda før 33A kommer i spil (Glemmer de fleste). Generelt, betaler man skat der hvor man bor og arbejder. (punktum)
  §33A er fortrinsvis til Danskere, der “midlertidigt” rejser ud for at arbejde, typisk for en dansk arbejdsgiver, eller vil bibeholde dansk tilknytning, såsom, bolig og lignende.
  Hvis man flytter til Dubai (folkeregister afmelding) kan man arbejde for hvilketsomhelst firma undtagen et Dansk registreret firma. Det vedkommer overhovedet ikke SKAT. Der er ikke oplysningspligt af nogen art. (Det er der kun hvis man er i et land der har en dobbeltbeskatnings aftale med DK)
  Hvor man opholder sig når man ikke arbejder (altså har fri, f.eks i DK) har heller ikke noget med arbejde og dermed skat at gøre. Der er mange “sjove” sager omkring dette, mest berømt Statsministerens mand, som bor og arbejder i udlandet, men er hjemme hver weekend, etc.
  SKAT har gennem mere end et årti fået (uberettiget) fået medhold i nogle meget optalte sager. Dette medhold stoppede med ovennævnte sag, og efterfølgende (tidligere i år) fik SKAT ikke medhold i Landskatteretten, i en sag om en fotomodel, som arbejdede i London, men iøvrigt opholdt sig i DK når hun havde fri. Hun var nødt til at køre sagen til højeste instans, men vandt altså.
  Det har afstedkommet, at SKAT nu er nødt til at gå tilbage og revurdere alle deres tidligere sager, hvor de har fået medhold i samme spørgsmålref. 33A, inklusive bl.a. Anders hansens sag (Golf spiller)
  Det har endda kostet den nye chef for SKAT hans job, 6 måneder på posten fik han, før han skulle stå til ansvar for fortidens “synder” hos SKAT.
  ps: jeg bor og arbejder selv i udlandet (Tyskland) og benytter mig af fordelene ved dobbeltbeskatning aftalen mellem de to lande, samtidig med §33A undtagelserne.
  Hvis man bor og arbejder i et land med en aftale med DK, kan det i nogle tilfælde være en fordel at være “skattepligtig” altså indsende selvangivelse. Specielt hvis årets resultat giver minus (Indtægter – udgifter i DK) Indtægter i udlandet er der jo betalt skat af. (Uanset om det er i Luxembourg eller Sverige, og uanset hvad skatte procenten er)
  Just my 2¢
  Sorry indlægget blev lidt langt 🙁

 4. Hej, Magnus. Det er en spændene FAQ du har lavet.
  Jeg arbejder som rejsemontør over hele verden, med 300 rejsedage om året. Vil jeg kunne bruge din model her, hvis jeg har post adresse i Dubai ?

 5. Arbejdede i 2012 for et norsk firma i USA. Offshore skib.
  Løn betalt fra Norge.
  Jeg har hus og bor i Danmark.
  Betalte amerikansk skat og norsk trygde afgift.
  Arbejde i USA 5 uger ad gangen, og var hjemme i Danmark 5 uger ad gangen.
  Danmark kræver nu jeg skal betale op til dansk skat for år 2012.
  Kunne godt bruge noget revor hjælp af en som har styr på det her med udenlandsarbejde.
  Nogle forslag til en god revisor ?

  1. Hej Daniel, jeg tror du misforstår hvad SKAT spørger efter. De har en bestemt måde at spørge på, så det lyder som om at de vil have dig til at betale skat.
   Hvis du har betalt skat af din indkomst (og det har du, uanset om det er USA eller Norge) og der er en dobbeltbeskatningaftale mellem Danmark og arbejdslandet, og det er der, så vil de bare vide hvad du har tjent, brutto, og hvad du har betalt i skat i udlandet. Alt det bliver så “nulstillet” på årsopgørelsen til et stor NUL.
   Dobbeltbeskatningaftalerne er jo netop for at sikre man kun betaler skat een gang. SKAT er ligeglade med hvor lille % du har betalt i udlandet, bare du har betalt.
   Hvis du faktisk har udgifter i DK, hus, lån osv. ender du med minus indkomst, som overføres enten til ægtefælle eller næste år. Man kan ikke få skat tilbage, hvis man ikke har betalt skat (i det år) og det er jo fair nok.
   Det med hvor du bor, det er folkeregister til- og af-melding der tæller!
   Mens du arbejdede i USA har du jo også haft en bopæl derovre, og derfor været nødt til at afmelde dig på folkeregistret i DK, helt standard.
   Jeg tror ikke du har brug for revisor for at udfylde den udvidede selvangivelse. Medmindre du har virksomheds regnskaber eller formue i aktier og obligationer i DK eller udlandet, hvis du har, tror jeg nok du har revisor allerede.

   Tænk på SKAT som en service ydelse, de skal give dig råd og vejledning, ikke genere dig, så bare spørg dem hvordan du skal udfylde hvis du er i tvivl :=)

 6. Hej Magnus, rigtig godt det her. Har levet under 33A i aarevis i udlandet, men nu overvejer jeg at tage familien med hjem til DK og saa selv fortsaette med at arbejde ude i perioder. Spoergsmaalet er om de 6 maaneder skal vaere sammenhaengende eller om man kan arbejde ude 3 maaneder – tage 3 maaneders ferie i DK m familien og derefter tage endnu 3 maaneder ude – altsaa 6 maaneder totalt paa et aar. Vil det virke?

  1. Hej, det hedder IKKE 6mdr men 182 dage. De 182 dage skal være sammenhængende og indenfor de 182 dage må du maksimalt opholde dig i Dk i 42 døgn regnet fra kl 0000-2400. Som Magnus har beskrevet tidligere må du først krydse den danske grænse efter midnat ellers “spilder” du hele døgnet inden.
   Ergo hvis du kører over den dansk/tyske grænse kl 2358 har du “givet” SKAT DK 23.58 time, men det skal dog sandsynliggøres vha. kvitteringer, visa udtog eller deslignende. Køb noget tyggegummi kl 0002 i flensborg f.eks på dit kreditkort og kør derefter over grænsen og du opfylder reglerne. Vh. Jens.

 7. Hej Magnus,Mange tak for, at du har lagt alt dette ud til glæde for andre. Jeg er selv bosiddende I Abu Dhabi, men overvejer at skulle være mere I DK, men dog ikke mere, end at jeg kan opfylde betingelserne I 33A. Jeg har et spørgsmål om sygeforsikring. Er man helt ude af den danske sygesikring, så man heller ikke kan benytte danske læger og sygehuse gratis, når man er I DK? Hvilken typeforsikring har du tegnet?MvhAnders

 8. Hi Magnus. I have lived in Denmark for 11 years and now relocating myself to Dubai in the next 4 weeks. I am starting my own firm in Dubai in the free zone with the focus on robotics and automation. That includes robotics for education, health care, industry, rehab and logistics and of course entertainment.
  I need the contact of your lawyer in DK to get the tax regulations under control.
  I will be looking forward to your reply.

  mvh
  Asim Ikram
  0045 71 99 56 11

 9. Hej,Jeg over at tage ned og arbejde for en dansk virksomhed i Dubai, men følgende ting vil gøre sig gælder under mit Dubai ophold: 1)Min kone og søn bliver boende i Danmark 2) Min kone og jeg har forsat en lejebolig på vores navn, hvor min kone og min søn vil blive boende mens jeg bor i Dubai.Hvis jeg iøvrigt overholder betingelserne i ligningslovens §33A, dvs:1) at jeg ikke opholder mig i Danmark mere end 42 dage i en periode på samme lagt 182 dage2) at mit Ophold i Danmark alene har karakter af ferie og lignende, eller arbejdsophold der udelukkende relaterer sig til, og i øvrigt er nødvendigt for, udlandsarbejdet.I så fald, vil jeg så være fritaget for at betale skat i Danmark?

 10. Hej Magnus,Tak for et godt indlæg.Står i en situation hvor jeg godt kunne bruge din eller din rådgivers hjælp:Er fratrådt min stilling hos min danske arbejdsgiver og er nu fritstillet med 4 mdr. fuld løn. Sagen er nu den at jeg gerne vil til Norge asap for at bo sammen med min samlever som har arbejdet heroppe siden Januar 2014.Jeg har mulighed for at tage arbejde i Norge med det samme, dvs. opnå dobbeltløn i fratrædelsesperioden.Kan jeg med fordel melde mig ud af det danske folkeregister (hermed også bolig) flytte herop og undgå at betale skat af min resterende løn i DK?Lad mig gerne vide hvis nogen har input til dette eller om du Magnus kan sætte mig i forbindelse med med din rådgiver.På forhånd mange tak for hjælpen!

 11. Hej Magnus. Du har tilfældigvis ikke et navn/navne på danske virksomheder (gerne Advokatfirmaer) i Dubai?Min kæreste og jeg drømmer om at flytte der til, men kan umiddelbart ikke finde danske virksomheder hvor vi kan søge job. Ved godt at det er et sats at spørge dig, men man kunne jo håbe 🙂

 12. Hej Magnus,

  1) Mener at kunne huske at para 33a blev afskaffet for et par år tilbage – men den er åbenbart genindført?

  2) Hvis man ønsker at gøre brug af 33a, er det så påkrævet at gøre SKAT opmærksom på dette INDEN man starter og i givet fald hvordan og med hvilke oplysninger?

  3) Står foran en udstationering til UAE med ansættelse i et selskab der. Ansættelsen vil kræve meget rejseaktivitet i regionen – ca 50%. Er det noget jeg skal være opmærksom på?

  Mange tak.

  T.

 13. Hej Magnus,Tak for et godt indlæg. Meget brugbart.Jeg overvejer at opstarte en ny mindre virksomhed i Dubai. Der er tale om et callcenter, hvor vi blot skal være 2 medarbejdere til at starte med. Hvad ville startomkostningerne ca ligge på for at etablere en mindre virksomhed?PFT/ Johannes

 14. Kan man få fradrag for renteudgifter vedr. Privat bolig i DK, når man opfylder betingelserne for at anvende LL33a?

 15. Hej
  Er der nogen som ved om man kan blive skat fri, hvis man får Su fra DK,( fordi man læser via elearning i DK), men bor i Senegal som ikke har en dobbelt beskatnings aftale med Dk. Så derfor siger skat at jeg skal betale skat til DK.
  Har fået boet på Malta, hvor jeg blev skatte fritaget fra DK, og betalte skat til Malta.

 16. Hej Magnus,

  Tak for at dele dine erfaringer i ovenstående FAQ. Jeg vil meget gerne bede om navnet på din skatterevisor hvis du vil dele. Og et supplerende spørgsmål: er det gået gnidningsfrit med SKAT efter du er kommet hjem eller har der været mange henvendelser fra dem der skulle håndteres (blot nysgerrighed).

  Bedste hilsner
  Mads

 17. Hey Magnus,
  Jeg flytter permanent til Dubai for at udvide mit app empire.
  Er det muligt at blive hooket up med din revisor.

  På forhånd tak!

   1. Cool, Tak!.. Ser frem til at høre fra ham.
    En varm hilsen til alle i dk, nyder 41 grader i dubai :D. Her er skønt!

 18. Hej Magnus,Glimrende indlæg, mange tak!! Jeg kunne også godt bruge kontakt detaljer til din revisor. Håber du får referral fee 🙂

 19. For at overholde 33a må du ikke være flyttet ud af Danmark – hvis du er ude over 184 dage på eet år (i samme land) bliver du skattepligtig der. I UAE er der dog ingen skat 🙂 jeg bor og opholder mig i Danmark, og passer på ikke at overskride 42 dages ophold indenfor de sidste 6 måneder ( 184 dage). – har jeg for meget fri kan det betale sig med en ferie i udlandet :-))) Sverige, Tyskland eller et andet eksotisk sted..

 20. Hej Magnus,Jeg vil gerne bede om kontaktinfo på din skatterådgiver/revisor. Jeg er i Mexico og har brug rådgivning :)Takker 🙂

 21. Laekkert indlaeg.

  To spoergsmaal:

  1. Jeg har vaeret i London 184 dage for at arbejde (loennet praktik), vaeret i DK paa ferie i 9 dage. Derfor skal jeg ikke betale SKAT som jeg kan laese det. Dog har jeg i perioden modtaget SU i Danmark, samt udlejet min ejerlejlighed, hvor jeg har daekket omkostninger og tjent meget lidt. Har det nogen indflydelse?

  2. Hvor opgoer jeg det? Eller skal jeg slet ikke opgoere noget, da jeg jo ikke skal betale SKAT i DK?

 22. Hej Magnus
  Jeg endte på din side da jeg kiggede på jobs i Dubai. Jeg har et ønske om at opleve et par år i Dubai med familien samt tjene nogle penge vi kan tage med hjem. Konen siger ikke direkte nej, men der skal nok noget overtalelse til. Dog kan hun godt se idéen i 2 år med god indkomst og lav skat. Nu er problemet så bare hvor skal man kigge efter job? Findes der et firma som kan hjælpe en med job, visa, sygesikring, bolig, skole til 2 børn osv?
  Grunden til at jeg skriver til dig er for at høre om du måske har skabt dig et netværk samt ved nogle af disse ting. Min kone er sygeplejerske med en bachelor samt uddannelses ansvarlig, så hun kan gå ind i en større stilling end bare alm sygeplejerske. Jeg selv er i tøjbranchen og arbejder som agent for udenlandske mærker. Jeg har været selvstændig i mange år, har også åbnet butik i Norge som jeg idag er daglig leder for – så min erfaring er stor og bred indenfor denne branche, men lige præcis branchen er ikke et must for mig.
  Håber at høre fra dig og ser frem til at læse hvad du evt kan komme med af oplysninger.
  Mvh

  Palle P

 23. Sandsynligvis et super dumt spørgsmål, men kom nu alligevel i tvivl.. Lad os sige at jeg er fast ansat som webdesigner i et dansk firma. Jeg bor i Schweiz. Skal jeg betale dansk eller schweizisk skat??

 24. Hej Michael,Er det muligt at faa dig i tale / er presset paa tid og har behov for sparring med en som lever under LLP33A.Flytter til Schweiz 1. Okt – familie og hus bliver i DK og jeg er MAX i DK 42 dage pr halvaar. Afmelder ved folkeregister, fagforening, afleverer det gule sygesikringsbevis etc. Vil ikke arbejde naar jeg er hjemme. Planen er at jeg er i DK 3 dage hver anden uge = 6 dage pr maaned og i de uger jeg ikke kan tage hjem kommer familien eller dele af denne ned til mig.Arbejdsgiver er IKKE dansk men fra Schweiz.Har noget generelle spoergsmaal – skal nok goere det kort :-)Kan jeg ringe dig ?HilsenSteen+45 30306118

 25. Hej Magnus. Jeg er i en kompliceret skattemæssig situation ifm udstationering for dansk virksomhed i Indonesien. Du har nævnt at du har en god skatterådgiver specialiseret i udlandsdanskere og til rimelige penge. Dem vil jeg meget gerne i kontakt med snarest. På forhånd 1000 tak.

 26. Hej Magnus,Jeg er flyttet til udlandet og vil gerne bede om kontakt oplysninger på din skatterådgiver ?På forhånd takLars

 27. Hej.
  Vi er ikke gift men hvis min kæreste flytter til Dubai for at arb i ca 3 år må jeg og børnene blive boene i huset ? Det står kun i hans navn? Eller hvad kan vi gøre. ?

 28. Hej Magnus,
  Jeg vil også gerne bede om kontaktinfo på din skatterådgiver/revisor 🙂
  Jeg skal arbejde i Dubai om ikke så længe og har brug noget rådgivning.

  Tusind tak på forhånd 🙂
  Bilal

 29. Hej Magnus

  Superb blog du har skabt:)

  Står selv med ønske om Dubai, kan du sende mine oplysninger til din revisor og bede ham kontakte mig snarest?

  Mange tak på forhånd:)

  MVH John

 30. Hvis man bor i Monaco eller Andorra, kan det danske skattevæsenet gøre udlæg indeståendet i udenlandske banker?

 31. Hejsa ? tak for informativ artikel!!Hvordan kan jeg komme i kontakt med din rådgiver?på forhånd mange tak ?mvh Maria

 32. Jeg er begyndt at arbejde i England for et engelsk firma og kommer ikke til at arbejde i Danmark i de næste to år. Altså kun ferie (maksimal 42 dage/6 mdr). Jeg har boet på hotel i de første 3 mdr som delvis er betalt af firmaet under træningen og ellers mig efter færdig træning. Hvad skal jeg være opmærksom på?

 33. Hej Magnus Nu er tråden jo et par år gammel, den korte historie jeg skal flytte til spanien med min familie, men min arbejdsgiver er med på at udføre mit job fra Spanien (ingen DB aftale). Jeg vil ikke have råderet over dansk bolig, det vil jeg derimod i Spanien og derfor vil jeg være skattepligtig til Spanien. Hvordan er jeg stillet når der ikke er nogen DB aftale?
  Måske din revisor kan rådgive mig?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box